RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Badania i publikacje | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Badania i publikacje

Tematyka badań prowadzonych w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN


W badaniach morfologicznych dominuje obecnie zagadnienie organogenezy, w badaniach genetycznych - poszukiwanie pokrewieństw między taksonami różnych szczebli w obrebie dużych grup systematycznych pasożytów, w badaniach ekologicznych - poszukiwanie naturalnych rezerwuarów ludzkich chorób odzwierzęcych, takich jak borelioza, włośnica czy echinokokoza. Prowadzone są prace nad skatalogowaniem wszystkich robaków pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce (w ramach programu Fauna Europaea). Kontynuowane są badania pasożytów zwierząt antarktycznych, przynoszące nowe dane z tego trudno dostępnego rejonu geograficznego.

W tych badaniach prowadzonych często we współpracy z innymi ośrodkami, uwzględnia się także aspekty parazytologii medycznej. W tej dziedzinie prowadzi się głównie badania nad mechanizmami obronnymi żywiciela w chorobie włośnicowej, wywoływanej przez nicienia Trichinella spiralis. Prowadzone są również badania nad naturą enzymów występujących w różnych stadiach rozwojowych helmintów. Prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania grzybów do biologicznej walki z pasożytami zwierząt użytkowych i upraw roślinnych.

Obecnie badania koncentrują się na parazytozach koni, owiec oraz jeleniowatych, ze szczególnym uwzględnieniem nie znanych dotąd parazytoz, takich jak aswortioza, elafostrongyloza i neosporoza. Prowadzone są także prace nad toksokarozą psów i kotów. W tak zakreślonych ramach w każdym roku badania są wzbogacane o rozwiązywanie określonych zagadnień, wyłaniających się z wcześniejszych badań, lub wynikających z aktualnych potrzeb gospodarczych i zdrowotnych. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny. Większość prac reprezentuje wysoki, światowy poziom, zapewniający Instytutowi znaczącą pozycję wśród placówek badawczych. Prace mają przede wszystkim aspekt poznawczy, jednak często w dziedzinie weterynaryjnej, są podstawą opracowań aplikacyjnych, mających na celu zwalczanie pasożytów zwierząt gospodarskich oraz zmniejszenie strat w produkcji zwierzęcej.

Sprawozdanie z działalności statutowej IPPAN


SPRAWOZDANIE IP PAN 2018
SPRAWOZDANIE IP PAN 2017