RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pracownie | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Pracownie

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski - kierownik
Dr hab. Vasyl V. Tkach
Dr hab. Daniel Młocicki

tel. 22-697-89-70, 22-697-89-66

 

Aktualnie prowadzone badania:

Pracownia prowadzi szeroko zakrojone badania ultrastrukturalne i cytochemiczne embryogenezy przywr (Trematoda) i tasiemców (Cestoda), ich rozwoju post-embrionalnego oraz ultrastruktury inwazyjnych stadiow larwalnych. Równolegle prowadzone są badania molekularne tych pasożytniczych płazińców w celu przeanalizowania ich filogenezy, ewolucji i systematyki.
Wiele badanych przez nas gatunków ma duże znaczenie w medycynie i/lub weterynarii. Warto wspomnieć o tak niebezpiecznych dla człowieka helmintach jak przywry z rodzaju Schistosoma czy tasiemce z rodzin Anoplocephalidae i Taeniidae szczególnie te należące do rodzaju Echinococcus. Nie ulega wątpliwości, że prace pozwlające lepiej zrozumieć biologię i transmisję pasożytów mogą być bardzo pomocne przy opracowywaniu skutecznych metod ich zwalczania. Podkreślić również należy, że analiza rozwoju embrionalnego, post-embrionalnego jak i osobniczego oraz badania molekularne mogą dostarczyć wielu cennych informacji odnośnie ich filogenezy i ewolucji.
Polska szkoła parazytologiczna (K. Janicki, L. W. Wiśniewski, J. S. Ruszkowski, W. Michajłow, K. Rybicka, L. Jarecka) posiada długie tradycje w tej dziedzinie badań i wniosła wielki wkład w ich zapoczątkowanie, rozwój i dalsze postępy. Pracownia ściśle współpracuje z parazytologami z Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, U.S.A i Wielkiej Brytanii.
Uzyskane wyniki publikowane są głównie w periodykach międzynarodowych, znajdujących się na tzw. "liście filadelfijskiej" (patrz lista publikacji poniżej) oraz prezentowane zarówno na krajowych jak również na zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych.

 

Osiągnięcia:

 • zbadanie i opisanie embriogenezy 17 gatunków tasiemców i 5 gatunków przywr zaliczanych do Digenea, łącznie z charakterystyką procesu bruzdkowania, różnicowania blastomerów oraz prześledzenie ich losów podczas organogenezy larw inwazyjnych przywr i tasiemców;
 • opracowanie analizy porównawczej różnicowania się osłonek jajowych, haków i gruczołów penetracyjnych onkosfer tasiemców oraz gruczołów lateralnych i apikalnych miracidów przywr;
 • opisanie ultrastruktury funkcjonalnej gruczołów penetracyjnych furkocerkarii trzech gatunków Schistosoma, pasożytów człowieka;
 • wyjaśnienie niektórych mechanizmów działania leków przeciwpasożytniczych takich jak: Niridazol, Praziquantel, Amoscanat, na trzy gatunki pasożytów człowieka z rodzaju Schistosoma;
 • wyjaśnienie wpływu dwóch leków: Mebendazolu i Fenbendazolu, na ultrastrukturę cyst dwóch gatunków tasiemców z rodzaju Echinococcus: E. granulosus i E. multilocularis;
 • w ramach grantu z KBN na projekt "Molekularne podstawy systematyki przywr Digenea ze szczególnym uwzględnieniem podrzędu Plagiorchiata " przeanalizowano: (1) pokrewieństwa między taksonami w obrębie tego podrzędu oraz jego pozycję filogenetyczną wśród przywr digenetycznych; (2) opracowano obszerną filogenezę molekularną przywr Digenea, obejmującą przedstawicieli około 70 rodzin i 160 rodzajów; (3) zaproponowano dużą liczbę nowych taksonów w obrębie Digenea;
 • przeanalizowanie wielu istotnych zagadnień dotyczących filogenezy, ewolucji i systematyki Digenea.

 

 

   

 

 
   

 

Wybrane publikacje:

 1. Kedra A.H., Tkach V.V., Swiderski Z., Pawlowski Z. (2001). Intraspecific variability within NADH dehydrogenase subunit 1 sequences of Taenia hydatigena. Parasitology International 50: 145-148.
 2. Swiderski Z., Ndiaye P.I., Miquel J., Tkach V., Marchand B., Chomicz L., Grytner-Ziecina B., Sereda M.J. (2001). Ultrastructural study of the embryonic development of the anoplocephalid cestode Anoplocephaloides dentata, an intestinal parasite of Arvicolidae rodents. II. Differentiation and cellular organisation of the oncosphere. Acta Parasitologica 46(4): 280-292.
 3. Tkach V., Grabda-Kazubska B., Swiderski Z. (2001). Systematic position and phylogenetic relationships of the family Omphalometridae Odening, 1959 (Digenea, Plagiorchiida) inferred from the partial lsrDNA sequences. International Journal for Parasitology 31: 81-85.
 4. Tkach V., Pawlowski J., Mariaux J., Swiderski Z. (2001). Molecular phylogeny of the suborder Plagiorchiata and its position in the system of Digenea. In: Littlewood D.T.J. and Bray R.A. (Eds.), Interrelationships of Platyhelminthes. Taylor & Francis, London, pp. 186-193.
 5. Tkach V.V., Snyder S.D., Swiderski Z. (2001). On the phylogenetic relationships of some members of Macroderoididae and Ochetosomatidae (Digenea, Plagiorchioidea). Acta Parasitologica 46(4): 267-275.
 6. Swiderski Z., Ndiaye P.I., Tkach V., Miquel J., Marchand B., Chomicz L., Sereda M.J. (2001). Ultrastructural study of the embryonic development of the anoplocephalid cestode Anoplocephaloides dentata, intestinal parasite of Arvicolidae rodents. I. Egg envelope formation. Acta Parasitologica 46(3): 171-185.
 7. Moczon T., Swiderski Z. (2002). Schistosoma haematobium: Cytochemistry of the Mehlis' gland and of the ootype wall. Acta Parasitologica 47(4): 280-287.
 8. Swiderski Z., Mackiewicz J.S. (2002). Ultrastructure of spermatogenesis and spermatozoa of the caryophyllidean cestode Glaridacris catostomi Cooper, 1920. Acta Parasitologica 47(2): 83-104.
 9. Swiderski Z., Tkach V.V. (2002). Ultrastructure of embryonic development of Inermicapsifer madagascariensis (Cestoda, Anoplocephalidae) with emphasis on the cellular organisation of the infective eggs. Acta Parasitologica 47(2): 105-120.
 10. Tkach V.V., Lotz J., Swiderski Z., Esteban J.G. (2002). On the systematic position of Ophiosacculus Macy, 1935 (Digenea: Lecithodendriidae), with the erection of the Ophiosacculinae n. subfam. Systematic Parasitology 53: 159-167.
 11. Tkach V.V., Swiderski Z., Drozdz J., Demiaszkiewicz A. (2002). Molecular identification of Echinococcus granulosus from wild European beaver, Castor fiber (L.) from North-Eastern Poland. Acta Parasitologica 47: 173-176.
 12. Tkach V.V., Littlewood D.T.J., Olson P.D., Kinsella J.M., Swiderski Z. (2003). Molecular phylogenetic analysis of the Microphalloidea Ward, 1901 (Trematoda: Digenea). Systematic Parasitology 56: 1-15.
 13. Chomicz L., Swiderski Z. (2004). Functional ultrastructure of the oncospheral envelopes of twelve hymenolepidid species with aquatic life cycles. Acta Parasitologica 49(3): 177-181.
 14. Miquel J., Swiderski Z., Mlocicki D., Marchand B. (2004). Ultrastructure of the spermatozoon of the anoplocephalid cestode Gallegoides arfaai (Mobedi and Ghadirian, 1977) Tenora and Mas-Coma, 1978, an intestinal parasite of the wood mouse (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758). Parasitology Research 94(6): 460-467.
 15. Mlocicki D., Eira C., Zebrowska J., Miquel J., Swiderski Z. (2004). Ultrastructure of the tegument of the anoplocephalid cestode Mosgovoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978. Wiadomosci Parazytologiczne 50(3): 579-585.
 16. Swiderski Z., Brunanska M., Poddubnaya L.G., Mackiewicz J.S. (2004). Cytochemical and ultrastructural study on vitellogenesis in caryophyllidean cestode Khawia armeniaca (Cholodkovski, 1915). Acta Parasitologica 49(1): 16-24.
 17. Swiderski Z., Conn D.B., Miquel J., Mlocicki D. (2004). Fertilization in the cestode Gallegoides arfaai (Mobedi et Ghadirian, 1977) Tenora et Mas-Coma, 1978 (Cyclophyllidea, Anoplocephalidae). Acta Parasitologica 49(2): 108-115.
 18. Swiderski Z., Mackiewicz J.S. (2004). Ultrastructural studies on the cellular organisation of the coracidium of the cestode Bothriocephalus clavibothrium Ariola, 1899 (Pseudophyllidea, Bothriocephalidae). Acta Parasitologica 49(2): 116-139.
 19. Swiderski Z., Miquel J., Agostini S., Conn D.B., Chomicz L., Grytner-Ziecina B. (2004). Differentiation and ultrastructure of the oncospheral envelopes of the cestode Joyeuxiella echinorhyncoides (Sonsino, 1889) (Cyclophyllidea, Dipylidiidae). Acta Parasitologica 49(3): 201-216.
 20. Swiderski Z., Salamatin R.V., Grytner-Ziecina B. Kornyushin V.V., Conn D.B. (2004). Electron microscope study on oncospheral envelope morphogenesis in the dilepidid cestode, Dilepis undula (Schrank, 1788). Acta Parasitologica 49(4): 300-308.
 21. Miquel J., Swiderski Z., Marchand B. (2005). Spermatological characters in the Dipylidiidae Stiles, 1896 (Cestoda, Cyclophyllidea). Acta Parasitologica 50(1): 65-73.
 22. Miquel J., Swiderski Z., Mlocicki D., Eira C., Marchand B. (2005). Ultrastructure of spermatogenesis of the anoplocephalid cestode Gallegoides arfaai (Mobedi and Ghadirian, 1977) Tenora and Mas-Coma, 1978. Acta Parasitologica 50 (2), 132-144.
 23. Mlocicki D., Swiderski Z., Conn D.B., Eira C., Miquel J., Baranowska-Korczyc A. (2005). Ultrastructure of oncospheral hook formation in the cestode Mosgovoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978 (Cyclophyllidea, Anoplocephalidae). Acta Parasitologica 50(2), 124-131.
 24. Mlocicki D., Swiderski Z., Eira C., Miquel J. (2005). An ultrastructural study of embryonic envelope formation in the anoplocephalid cestode Mosgvoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978. Parasitology Research 95(4): 243-251.

dr hab. ANNA ROCKA (WOJCIECHOWSKA)

Anna Rocka

profesor nadzwyczajny IP PAN

Zakład Różnorodności Biologicznej Pasożytów
Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów

Tel.: +48 22 751 17 14
E-mail: abroccy@poczta.onet.pl
ResearchGate | Nauka Polska

Tematyka badawcza
Morfologia i biologia form dorosłych i larwalnych tasiemców i nicieni, pasożytów antarktycznych kręgowców.
dr hab. ZDZISŁAW LASKOWSKI

Zdzisław Laskowski

Zakład Różnorodności Biologicznej Pasożytów
Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów

Tel.: +48 22 697 89 60
E-mail: laskowz@twarda.pan.pl
ResearchGate | Nauka Polska

Tematyka badawcza:
Systematyka molekularna, biologia i morfologia pasożytów antarktycznych, głównie kolcogłowów i przywr.


dr WITOLD JEŻEWSKI

Witold Jeżewski

Zakład Różnorodności Biologicznej Pasożytów
Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów

Tel.: +48 22 697 89 60
E-mail: jezw@twarda.pan.pl
ResearchGate | Nauka Polska

Tematyka badawcza:
Biologia, systematyka oraz cykle rozwojowe pasożytów zwierząt wolno żyjących, w szczególności mięczaków

prof. dr hab. KRZYSZTOF ZDZITOWIECKI

Krzysztof Zdzitowiecki

profesor emerytowany

Zakład Różnorodności Biologicznej Pasożytów
Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów

Tel.: +48 22 697 89 81
E-mail: kzdzit@twarda.pan.pl
ResearchGate | Nauka Polska

Tematyka badawcza
Pasożyty antarktycznych ssaków, ptaków, ryb i bezkręgowców, głównie kolcogłowy i przywry (biologia, morfologia i systematyka).

Otrzymane nagrody

 • 1977 — Brązowy Krzyż Zasługi za udział w założeniu Stacji Antarktycznej PAN na Wyspie Króla Jerzego;
 • 1987 — Nagroda Sekretarza Naukowego PAN „Za wybitne osiągnięcia naukowe” za rozprawę habilitacyjną „Antarktyczne kolcogłowy”;
 • 1990 — Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działalności naukowej.Asystentka: Mgr Anna MyczkaWybrane publikacje:
 1. Hildebrand J., Adamczyk M., Laskowski Z. and Zaleśny G. (2015) Host-dependent morphology of Isthmiophora melis (Schrank, 1788) Luhe, 1909 (Digenea, Echinostomatinae) - Morphological variation vs. molecular stability. Parasites & Vectors 8(1):481
 2. Anna M. Pyziel A. M., Laskowski Z., Höglund J. (2015) Development of a multiplex PCR for identification of Dictyocaulus lungworms in domestic and wild ruminants Parasitology Research. 114:3923-3926
 3. Hildebrand J., Sitko J., Zaleśny G., Jeżewski W., Laskowski Z. (2015) Molecular characteristics of representatives of the genus Brachylecithum Shtrom, 1940 (Digenea, Dicrocoeliidae) with comments on life cycle and host specificity. Parasitology Research. DOI 10.1007/s00436-015-4875-3.
 4. Laskowski Z., Rocka A. 2014. Molecular identification larvae of Onchobothrium antarcticum (Cestoda: Tetraphyllidea) from marbled rockcod, Notothenia rossii, in Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). Acta Parasitologica, 59, 767–772.
 5. Laskowski Z., Jeżewski W., Zdzitowiecki K. 2014. Changes in digenean infection of the Antarctic fish Notothenia coriiceps in Admiralty Bay (King George Island) over three decades. Polish Polar Research, 35 (3), 513–520.
 6. Jeżewski W., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2014. Digenea in notothenioid fish in the Beagle Channel (Magellanic sub-region, sub-Antarctica). Acta Parasitologica, 59, 42–49.
 7. Jeżewski W., Buńkowska-Gawlik K., Hilderbrand J., Perec-Matysiak A., Laskowski Z. 2013. Intermediate and paratenic hosts in the life cycle of Aelurostrongylus abstrusus in natural environment. Veterinary Parasitology, 1998, 401–405.
 8. Zdzitowiecki K., Rocka A., Laskowski Z. 2013. Helminty — mało znani mieszkańcy Antarktyki. Kosmos, 62, 333–340.
 9. Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2013. New data on the occurrence of Acanthocephala in some fish in Admiralty Bay (South Shetland Islands). Acta Parasitologica, 58, 547–550.
 10. Laskowski Z., Jeżewski W., Zdzitowiecki K. 2013. Description of a new opecoelid trematode species from notothenioid fish in the Beagle Channel (sub-Antarctica). Journal of Parasitology, 99, 487–489.
 11. Laskowski Z., Korczas-Abshire M., Zdzitowiecki K. 2012. Changes in acanthocephalan infection of the Antarctic fish Notothenia coriiceps in Admiralty Bay, King Georger island, over 29 years. Polish Polar Research, 33, 99–108.
 12. Jeżewski W., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2011. Description of Neolepidapedoides subantarcticus sp. nov. (Digenea, Lepocreadiidae) from sub-Antarctic notothenioid fishes. Acta Parasitologica, 56 (3), 305–309.
 13. Laskowski Z., Jeżewski W., Zdzitowiecki K. 2010. New data on the occurrence of Acanthocephala in Antarctic Amphipods. Acta Parasitologica, 55, 161–166.
 14. Laskowski Z., Zdzitowieski K. 2010. Contribution to the knowledge of the infection with Acanthocephala of a predatory Antarctic ice-fish Chaenocephalus aceratus. Polish Polar Research, 31, 303–308.
 15. Jeżewski W., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2009. Description of a new digenean (Zoogonidae) genus and speciec from sub-Antarctic fish Patagonotothen tessellata. Journal of Parasitology, 95, 1489–1492.
 16. Rokicki J., Rodjuk G., Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2009. Larval ascaridoid nematodes (Anisakidae) in fish from the South Shetland Islands (Southern Ocean). Polish Polar Research, 30, 49–58.
 17. Laskowski Z., Zdzitowiecki K. 2009. Occurrence of acanthocephalans in notothenioid fishes in the Beagle Channel (Magellanic sub-region, sub-Antarctic). Polar Polish Research, 30 (2), 179–186.
 18. Laskowski Z., Rocka A., Zdzitowiecki K., Ozouf-Costaz C. 2008. Occurrence of endoparasitic worms in dusky notothen, Trematomus newnesi (Actinopterygii Nototheniidae), at Adélie Land, Antarctica. Polish Polar Research, 28, 37–42.
 19. Laskowski Z., Jeżewski W., Zdzitowiecki K. 2008. Cystacanth of Acanthocephala in notothenioid fish from the Beagle Channel (sub-Antarctica). Systematic Parasitology, 70, 107–117.
 20. Laskowski Z., Zdzitowiecki K. 2008. New morphological data on the acanthocephalan Hypoechinorhynchus magellanicus Szidat, 1950 (Palaeacanthocephala: Arhythmacanthidae). Systematic Parasitology, 70, 107–117.
 21. Rocka A. 2006. Helminths of Antarctic fishes: Life cycle biology, specificity and geographical distribution. Acta Parasitologica, 51 (1), 26–35.
 22. Laskowski Z., Rocka A., Zdzitowiecki K., Ghigliotti L., Pisano E. 2005. New data on the occurence of internal parasitic worms in the Gymnodraco acuticeps and Cygnodraco mawsoni (Bathydraconidae) fish in the Ross Sea, Antarctica. Polish Polar Research, 26, 37–40.
 23. Zdzitowiecki K., Laskowski Z. 2004. Helminths of an Antarctic fish, Notothenia coriiceps, from the Vernadsky Station (Western Antarctica) on comparison with Admiralty Bay (South Shetland Islands). Helminthologia, 41, 201–207.
 24. Jeżewski W. 2004. Occurrence of Digenea (Trematoda) in two Viviparous species from lakes, rivers and a dam reservoir. Hemlinthologia, 41, 147–150.
 25. Laskowski Z., Zdzitowiecki K. 2004. New morphological data on a sub-Antarctic acanthocephalan, Aspersentis johni (Baylis, 929) (Palaeacanthocephala: Heteracanthocephalidae). Systematic Parasitology, 59, 39–44.
 26. Rocka A. 2004. Nematodes of the Antarctic fishes. Polish Polar Research, 25 (2), 135–152.
 27. Rocka A. 2003. Cestodes of the Antarctic fishes. Polish Polar Research, 24, (3–4), 261–276.

Prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś - kierownik
Dr inż. Emilia Włóka

Dr inż. Anna Wrońska
Mgr Agata Kaczmarek

Dr Michalina Kazek

tel. 22-697-89-73

 

 

Grzyby pasożytnicze są obiecującymi kandydatami do mikrobiologicznego zwalczania szkodników owadzich. Grzyby te zasiedlają organizmy żywicieli poprzez bezpośrednią penetrację ich kutikuli przy użyciu enzymów i siły mechanicznej. Rosnące grzyby uwalniają do swego otoczenia proteazy, chitynazy i lipazy. Reakcje obronne żywiciela polegają głównie na fagocytozie i/lub tworzeniu przez hemocyty (komórki hemolimfy) kapsuły wokół pasożyta w celu odizolowania go. W rzadkich przypadkach infekcja grzybowa stymuluje pojawienie się w hemolimfie owadów białek o właściwościach fungistatycznych. Większość grzybów pasożytniczych zabija swych żywicieli poprzez wyczerpanie ich rezerw pokarmowych i/lub uszkodzenie narządów wewnętrznych. Niektóre grzyby błyskawicznie zabijają owady poprzez uwalnianie toksycznych czynników. Grzyby entomopatogenne produkujące mikotoksyny budzą szczególne zainteresowanie jako potencjalne źródło nowej generacji insektycydów.

 

 

 

 

 

Aktualnie prowadzone badania:

 1. mechanizmy porażania owadów przez pasożytnicze grzyby:-identyfikacja toksycznych metabolitów grzybowych
  • rola enzymów grzybowych w procesie infekowania
  • ocena wpływu składu pożywki hodowlanej na potencjał owadobójczy
  • rola metabolitów grzybowych w upośledzaniu funkcjonowania układu odpornościowego owadów
 2. reakcje obronne owadów na atak pasożytniczych grzybów.
  • antymikrobowe właściwości składników kutikuli owadów
  • określenie roli poszczególnych klas hemocytów w reakcjach obronnych owadów

Stosowane techniki badawacze:

 • analiza chromatograficzna: chromatografia gazowa sprzężona ze spektroskopią mas (GC/MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektroskopią mas (LC/MS)
 • mikroskopia świetlna i fluorescencyjna,
 • cytometria przepływowa,
 • analiza elektroforetyczna,
 • Western Blot,
 • badania mikrobiologiczne

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Wybrane publikacje:

 1. Boguś M.I., Czygier M., Kędra E., Samborski J. (2005). In vitro assessment of the influence of nutrition and temperature on growing rates of five Duddingtonia flagrans isolates, their insecticidal properties and ability to impair Heligmosomoides polygyrus Experimental Parasitology 109:115-123.
 2. Kędra E, Boguś M.I. (2006). The influence of Conidiobolus coronatus on phagocytic activity of insect hemocytes. Journal of Invertebrate Pathology 91: 50-52.
 3. Bania J., Samborski J., Boguś M.I., Polanowski A. (2006). Specificity of an extracellular proteinase from Conidiobolus coronatus and its inhibition by an inhibitor from insect haemolymph. Archives of Insect Biochemistry and Physiology 62:186-196.
 4. Boguś M. I., Kędra E., Bania J., Szczepanik M., Czygier M., Jabłoński P., Pasztaleniec A., Samborski J., Mazgajska J., Polanowski   (2007). Different defense strategies of Dendrolimus pini, Galleria mellonella, and Calliphora vicina against fungal infection. Journal of Insect Physiology 53, 909–922.
 5. Gołębiowski M., Maliński E., Boguś M.I., Kumirska J, Stepnowski P. (2008). The cuticular fatty acids of Calliphora vicina, Dendrolimus pini and Galleria mellonella larvae and their role in resistance to fungal infection. Insect Biochemistry and Molecular Biology 38:619-627.
 6. Gołębiowski M., Boguś M. I, Paszkiewicz M., Stepnowski P. (2010). The composition of the free fatty acids from Dendrolimus pini Journal of Insect Physiology 56:391-397.
 7. Boguś M.I., Czygier , Gołębiowski M., Kędra E., Kucińska J., Mazgajska J., Samborski J., Wieloch W., Włóka E. (2010) Effects of insect cuticular fatty acids on in vitro growth and pathogenicity of the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus. Experimental Parasitology 125:400-408.
 8. Gołębiowski M., Boguś M.I., Paszkiewicz M., Stepnowski P. (2011). Cuticular lipids of insects as a potential biofungicides: methods of lipids composition analysis. Analytical & Bioanalytical Chemistry 399:3177-3191.
 9. Wieloch , Boguś M.I., Ligęza M., Koszela-Piotrowska I., Szewczyk A. (2011). Coronatin-1 isolated from entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus kills Galleria mellonella hemocytes in vitro and forms potassium channels in black lipid membrane. Toxicon 58:369–379.
 10. Gołębiowski M., Paszkiewicz M., Grubba A., Gąsiewska D., Boguś M.I., Włóka E.,  Wieloch W., Stepnowski P. (2012) Cuticular and internal n-alkane composition of Lucilia sericata larvae, pupae, male and female imagines; application of HPLC-LLSD and GC/MS-SIM. Bulletin of Entomological Research 102:453-460.
 11. Gołębiowski M., Boguś M.I., Paszkiewicz M., Wieloch W., Włóka E., Stepnowski P. (2012). The composition of the cuticular and internal free fatty acids and alcohols from Lucilia sericata males and females. Lipids 47:613–622.
 12. Gołębiowski M., Dawgul M., Kamysz W., Boguś M.I., Wieloch W., Włóka E., Paszkiewicz M., Przybysz E., Stepnowski P. (2012). The antimicrobial activity of the alcohols from Musca domestica. Journal of Experimental Biology 215, 3419-3428.
 13. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Boguś M.I., Włóka E., Dawgul M., Kamysz W., Stepnowski P. (2013). Free fatty acids in the cuticular and internal lipids of Calliphora vomitoria and their antimicrobial activity. Journal of Insect Physiology 59,416–429.
 14. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Dawgul M., Kamysz W., Boguś M.I., Stepnowski P. (2013). The antifungal activity of the cuticular and internal fatty acid methyl esters and alcohols in Calliphora vomitoria. Parasitology 140, 972-985 doi:10.1017/S0031182013000267.
 15. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Boguś M.I., Włóka E., Przybysz E., Stepnowski P. (2013). Developmental Changes in the Composition of Sterols and Glycerol in the Cuticular and Internal Lipids of Three Species of Fly. Chemistry & Biodiversity 10(8):1521-1530.
 16. Gołębiowski M., Urbanek A., Oleszczak A., Dawgul M., Kamysz W., Boguś M.I., Stepnowski P. (2014). The antifungal activity of fatty acids of all stages of  Sarcophaga carnaria  (Diptera: Sarcophagidae). Microbiological Research 169: 279-286.
 17. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Urbanek A., Dawgul M., Kamysz W., Boguś , Sosnowska D., Stepnowski P. (2014) Antimicrobial activity of untypical lipid compounds in the  cuticular and internal lipids of four fly species. Journal of Applied Microbiology 116: 269-287.
 18. Gołębiowski M., Sosnowska A., Puzyn T., Boguś M.I., Wieloch W., Włóka E., Stepnowski P. (2014). Application Two-Ways Hierarchic Cluster Analysis for identification similarities between the individual lipid fractions of Lucilia sericata. Chemistry & Biodiversity 11, 733-748.
 19. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Urbanek A., Dawgul M., Kamysz W., Boguś M. I., Stepnowski P. (2015). Identification and antifungal activity of the novel organic compounds found in cuticular and internal lipids of medically important flies, Microbiological Research 170, 213–222. http://dx.doi.org/10.1016/j.micres.2014.06.004
 20. Paszkiewicz M., Sikora A., Boguś M.I., Włóka E., Stepnowski P., Gołębiowski M. (2015). Effect of exposure to chlorpyrifos on the cuticular and internal lipid composition of Blattella germanica Insect Science 2015 Jan 6. doi: 10.1111/1744-7917.12200.
 21. Paszkiewicz , Gołębiowski M., Sychowska J., Boguś M.I., Włóka E., Stepnowski P. (2016). The effect of the entomopathogenic fungus, Conidiobolus coronatus, on the composition of cuticular and internal lipids of Blatta orientalis females. Physiological Entomology (w druku)
 22. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Boguś M.I., Stepnowski P. (2016). Determination of cuticular and internal fatty acids of Chorthippus brunneus males and females using HPLC- LSD and GC–MS. Biomedical Chromatography (w druku)
 23. Gołębiowski M., Cerkowniak M., Ostachowska A., Naczk A.M., Boguś M.I., Stepnowski P. Effect of Conidiobolus coronatus on the cuticular and internal lipid composition of Tettigonia viridissima males. Chemistry & Biodiversity (w druku)
 24. Gołębiowski M., Ostachowska O., Paszkiewicz M., Boguś M.I., Włóka E., Ligęza-Żuber M., Stepnowski P. (2016). Fatty acids and amino acids of entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus grown on minimal and rich media. Chemical Papers (w druku)

Prof. dr hab. Bożena Moskwa - kierownik
Prof. dr hab. Władysław Cabaj
Dr Katarzyna Goździk
Dr hab. Justyna Bień
Mgr Aleksandra Cybulska
Mgr Aleksandra Kornacka
 

tel. 22 697 89 74

 

 

Aktualnie prowadzone badania:

Trichinelloza (włośnica)  - choroba pasożytnicza zwierząt i człowieka, wywoływana przez nicienia z rodzaju Trichinella.  Włośniem można się zarazić po spożyciu niedogotowanego lub surowego mięsa, wieprzowiny lub mięsa z dzika. U ludzi larwy pasożyta powodują początkowo objawy alergiczne, a podczas osiedlania sie w mięśniach dolegliwości bólowe.


Neosporoza - choroba wywoływana przez pierwotniaka Neospora caninum, występuje u psów oraz bydła domowego. Pasożyt został odkryty dopiero w 1988 roku. Doprowadza do głębokich uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym a nawet do śmierci u młodych psów a u krów pasożyt wywołuje poronienia oraz wysoką śmiertelność wsród młodych cieląt.

Neospora caninum jest pasożytem powodującym ogromne straty w hodowli bydła na całym świecie.

larwy1_1.jpg

Larwy Trichinella w mięśniach

Tri.br3_1.jpg

Larwy Trichinella wyizolowane z mięśni

W pracowni prowadzone są badania nad występowaniem nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt domowych (świnie) i wolno żyjących (dziki, lisy, wilki) na terenie Polski.
Obecność pasożyta stwierdza się w oparciu o metodę trawienia tuszek zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Włośnicowej.
Po wyizolowaniu larw z mięśni, przy użyciu metod biologii molekularnej (PCR), możliwe jest rozróżnienie gatunków: Trichinella spiralis, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis i Trichinella nativa. Na terenie Polski stwierdzono obecność dwóch gatunków włośnia: Trichinella spiralis, Trichinella britovi. Na terenie Europy występują cztery gatunki: Trichinella spiralis, Trichinella britovi, Trichinella pseudospiralis i Trichinella nativa.
Stwierdzono że, u świń i dzików gatunkiem dominującym jest Trichinella spiralis, ale obserwowano również inwazje mieszane T. spiralis i T. britovi. Natomiast u lisów i wilków dominowała inwazja T. britovi.

trich4_1.jpg

Dorosłe robaki i nowonarodzone larwy wyizolowane z jelita

justELISA_1.jpg

Prowadzony jest także monitoring obecności przeciwciał metodą immunoenzymatyczną ELISA przeciw T. spiralis w surowicach świń i dzików pozyskanych z różnych rejonów kraju. Wyniki testu ELISA potwierdzane są techniką immunoblotingu charakteryzującą się wysoką czułością i specyficznością. Pozwala ona na wykrywanie przeciwciał przeciw antygenom wydzielanym przez larwy w fazie mięśniowej.

 

Od 2004 roku prowadzone są również badania nad zastosowaniem testów ELISA do diagnozowania włośnicy u ludzi. Stosując komercyjny zestaw do testu ELISA oraz testy własne, opracowane w Pracowni, przebadano surowice ludzkie, pochodzące z kilku ognisk włośnicy w Polsce. Wyniki testów opracowanych w Pracowni pozwoliły na wykrycie obecności specyficznych przeciwciał w znacznie większej liczbie surowic niż test komercyjny.

 

Pionierskie badania prowadzone na terenie Polski, polegają na monitorowaniu stad bydła w kierunku obecności pierwotniaka Neospora caninum.
Podstawą rozpoznania choroby u krów są badania serologiczne. W badaniach wykorzystywany jest test immunoenzymatyczny ELISA, firmy IDEXX Lab., Inc., Westbrook, Maine, USA.
Do tej pory zbadano około 2500 sztuk bydła z 11 ferm, a odsetek krów serododatnich wahał
się od 1,5% do 23%.

Rozpoczęto również badania komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej krów podczas naturalnego zarażenia N. caninum. Komórki izolowane z krwi zarażonej, ciężarnej krowy, stymulowane in vitro Con A, LPS oraz antygenami pasożyta N. caninum wykazywały nieznaczne zmiany poziomu proliferacji. Obserwowano natomiast bardzo wyraźny wzrost poziomu przeciwciał klasy IgG pod koniec ciąży.

IM000023_1.jpg

neo1_1.jpg

Tachyzoity Neospora caninum
w komórce Vero

Wyizolowano polski szczep N. caninum, który został przesłany do Moredun Research Institute w Edynburgu w celu przeprowadzenia charakterystyki molekularnej.

Przy użyciu technik biologii molekularnej wykazano obecność DNA pasożyta w mleku i siarze serododatnich krów oraz w mózgach zarażonych cieląt.

Po raz pierwszy w świecie, stwierdzono występowanie N. caninum u żubrów na podstawie obecności przeciwciał w surowicy krwi tych zwierząt oraz izolacji pasożyta z krwi obwodowej.

 

krowa_1.jpg

Publikacje w latach 2007-2015:

 1. Goździk K., Cabaj W.2007. Characterization of the first Polish isolate of Neospora caninum from cattle. Acta Parasitologica, 52, 295-297.
 2. Moskwa B., Bień J., Goździk K., Cabaj W. 2008. The studies on Neospora caninum DNA detection in the oocytes and embryos collected from infected cows. Veterinary Parasitology, 158, 370-375.
 3. Moskwa B., Bień J., Cabaj W., Korinkova K., Koudela B., Stefaniak J.  2009. The comparison of different  ELISA procedures in detection anti-Trichinella IgG in human infections. Veterinary Parasitology, 159, 312-315. 
 4. Bień J., Moskwa B., Cabaj W.2010. In vitro isolation and identification of the first Neospora caninum isolate from European bison. Veterinary Parasitology, 173, 200-2005.
 5. Goździk K., Wrzesień R., Wielgosz-Ostolska A., Bień J., Kozak M., Cabaj W. 2011. Prevalence of antibodies against Neospora caninum in dogs from urban areas in central Poland. Parasitology Research., 90, 991-996.
 6. Bień J., Moskwa B., Bogdaszewski M., Cabaj W. 2012. Detection of specific antibodies anti-Neospora caninum in fallow deer (Dama dama). Research in Veterinary Sciences, 92, 96-98.
 7. Bień J., Nareaho A., Varmaren P., Goździk K., Moskwa B., Cabaj W., Nyman T., Savijoki K. 2012. Comparative analysis of Excretory-Secretory antigens of Trichinella spiralis and Trichinella britovi Muscle Larvae by Two-dimensional difference Gel electrophoresis and Immunobloting. Proteome Science, 10: 10.
 8. Moskwa B., Goździk K., Bień J., Borecka A., Gawor J., Cabaj W. 2013. First report of Trichinella pseudospiralis in red foxes (Vulpes vulpes) in Poland. Acta Parasitologica, 58, 149-154.
 9. Moskwa B., Goździk K., Bień J., Kornacka A., Cybulska A., Reiterova K., cabaj W. 2014. Detection of antibodies to Neospora caninum in mouse (Alces alces); the first report in Europe. Folia Parasitologica, 61, 34-36.
 10. Moskwa B., Bień J., Goździk K., Cabaj W. 2014. The usefulness of DNA derived from third stage larvae in the detection of Ashwortius sidemi infection in european bison, by simple polymerase chain reaction (PCR). Parasites and Vectors, 7, 215 doi: 10.1186/1756-3305-7-215
 11. Moskwa B., Bień J., Cybulska A., Kornacka A., Krzysiak M., Cencek T., Cabaj W. 2015. The first identification of blood-sucking abomasal nematode Ashworthius sidemii in cattle (Bos taurus) using simple polymerase chain reaction (PCR). Veterinary Parasitology, 211 (1-2), 106,109.

Inne wybrane publikacje:

 1. Cabaj W., Pozio E., Moskwa B., Malczewski A. 2000.Trichinella britovi and T. spiralis in red foxes (Vulpes vulpes) in Poland. Acta Parasitologica, 45 (4), 340-344.
 2. Wiśniewski M., Cabaj W., Moskwa B., Wędrychowicz H. 2002. The first detection of Neospora caninum DNA in brains of calves in Poland. Acta Veterynaria, 52, 393-401.
 3. Borsuk P., Moskwa B., Pastusiak K., Cabaj W. 2003. Molecular identification of Trichinella spiralis and Trichinella britovi by diagnostic multiprimer large mitochondrial rRNA amplification. Parasitology Research, 91, 374-377.
 4. Moskwa B., Cabaj W., Pastusiak K., Bień J.2003. The suitability of milk in detection of Neospora caninum infection in cows. Acta Parasitologica, 48, 138-141.
 5. Cabaj W., Moskwa B., Pastusiak K., Gill J. 2005. Antibodies to Neospora caninum in the blood of European bison (Bison bonasus bonasus L.) living in Poland. Veterinary Parasitology, 128, 163-168.
 6. Bruschi F., Locci M.T., Cabaj W., Moskwa B., Castagna B., Kociecka W., Masetti M. 2005. Persistence of reactivity against the 45 kDa glycoprotein in late trichinellosis patients. Veterinary Parasitology, 132, 115-118.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak, prof. nadzwyczajny IP PAN; kierownik
Dr hab. Mykola Ovcharenko, prof. nadzwyczajny IP PAN
Dr inż. Joanna Werszko
Dr inż. Piotr Wróblewski
Mgr Tomasz Szewczyk

tel. 22-697-89-75

Aktualnie prowadzone badania:

 • występowanie, biologia, morfologia i ultrastruktura pierwotniaków z rodzaju Trypanosoma;

 • pasożyty krwi (Trypanosoma, Babesia, Hepatozoon, Bartonella) dzikich ssaków oraz ich przenosiciele;

 • biologia kleszczy i pcheł;

 • badania mikropasożytów, występujących u ryb morskich z rodziny cefalowatych (Mugilidae);

 • analiza porównawcza cykli rozwojowych i ultrastruktury mikrosporydiów pasożytujących u skorupiaków obunogich(Gammaridae);

 • badania parazytologicznych następstw inwazji biologicznych na przykładzie pasożytów skorupiaków obunogich i ryb z rodziny babkowatych;

 • rola drobnych gryzoni i kleszczy jako rezerwuaru i przenosicieli zoonoz człowieka i zwierząt domowych;

 • struktura ognisk chorób transmisyjnych i zależności między ich komponentami;

 • udział w Sieci Ośrodków Badawczych Prowadzących Badania nad Żubrem (Bison bonasus bonasus L.) w Europie;

 • zastosowanie metod biologii molekularnej w taksonomii pasożytniczych Protozoa i Microsporidia;

Projekty badawcze:

  Projekt badawczy z zakresu finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:
  „Przenosiciele świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce”. Wykonawca: dr Joanna Werszko, realizacja w latach 2016-2017.

Współpraca międzynarodowa:

 • Instytut Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach, w zakresie struktury środowiskowej ognisk chorób zoonotycznych przenoszonych przez stawonogi i bioróżnorodności ich patogenów. Wspólne badania w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk i Słowacką Akademią Nauk, zawartej na lata 2016-2018.

 • Instytut Zoologii im. I.I.Schmalhausena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, w zakresie:

 1. bioróżnorodności pasożytniczych stawonogów i przenoszonych przez nie patogenów na terenie Strefy Wykluczenia w Czarnobylu;

 2. pasożytów i patogenów koni przenoszonych przez stawonogi;

 3. wspólne badania nad pasożytami gatunków inwazyjnych ryb z rodziny babkowatych.

Badania prowadzone w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Ukrainy, zawartej na lata 2015 – 2017.

Najważniejsze aktualne publikacje z ostatnich 5 lat:

 1. Hapunik J., Víchová B., Karbowiak G., Wita I., Bogdaszewski M., Peťko B., 2011. Wild and farm breeding cervids infections with Anaplasma phagocytophilum. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18 (1): 41-45.
 2. Podsiadły E., Chmielewski T., Karbowiak G,. Kędra E., Tylewska-Wierzbanowska S., 2011. The occurrence of spotted fever rickettsioses and other tick-borne infections in forest workers in Poland. Vector Borne and Zoonotic Diseases 11 (7): 985-989.
 3. Wilkinson T.J., Rock J., Whiteley N.M., Ovcharenko M., Ironside J.E., 2011. Genetic diversity of the feminising microsporidian parasite Dictyocoela: New insights into host-specificity, sex and phylogeography. International Journal for Parasitology 41 (9): 959–966.
 4. Grabowski M., Mamos T., Rewicz T., Bacela-Spychalska K., Ovcharenko M., 2012. Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975 (Amphipoda, Gammaridae): a long overlooked species in Ukrainian rivers. North-Western Journal of Zoology, 8 (1): 198-201.
 5. Molloy D., Giamberini L., Stokes N., Burresone E., Ovcharenko M., 2012. Haplosporidium raabei n. sp. (Haplosporidia): a parasite of zebra mussels, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Parasitology, 139 (4): 463-477.
 6. Sytykiewicz H., Karbowiak G., Hapunik J., Szpechciński A., Supergan-Marwicz M., Goławska S., Sprawka I., Czerniewicz P., 2012. Molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti co-infections in Ixodes ricinus ticks in central-eastern region of Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19 (1): 45-49.
 7. Sytykiewicz H., Karbowiak G., Werszko J., Czerniewicz P., Sprawka I., Mitrus J., 2012. Molecular screening for Bartonella henselae and Borrelia burgdorferi sensu lato co-existence within Ixodes ricinus populations in central and eastern parts of Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19 (3): 451-456.
 8. Ovcharenko M., Świątek P., Ironside J., Skalski T., 2013. Orthosomella lipae sp.n. (Microsporidia) a parasite of the weevil, Liophloeus lentus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Invertebrate Pathology, 112 (1): 33–40.
 9. Welc-Falęciak R., Werszko J., Cydzik K., Bajer A., Michalik J., Behnke J.M., 2013. Co-infection and genetic diversity of tick-borne pathogens in roe deer from Poland. Vector Borne Zoonotic Diseases, 13 (5): 277-288.
 10. Kvach Y., Kornyychuk Y., Mierzejewska K., Rubtsova N., Yurakhno V., Grabowska J., Ovcharenko M., 2014. Parasitization of invasive gobiids in the eastern part of the central trans-European corridor of invasion of Ponto-Caspian hydrobionts. Parasitology Research 113 (5): 1605–1624.
 11. Karbowiak G., Víchová B., Werszko J., Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Sytykiewicz H., Szewczyk T., Peťko B. 2015. The infection of reintroduced ruminants – Bison bonasus and Alces alces - with Anaplasma phagocytophilum in northern Poland. Acta Parasitologica, 60 (4): 645-648. DOI: 10.1515/ap-2015-0091. IF 0,925, MNISW 15
 12. Mierzejewska E.J., Welc-Faleciak R., Karbowiak G., Kowalec M., Behnke J.M., Bajer A., 2015. Dominance of Dermacentor reticulatus over Ixodes ricinus (Ixodidae) on livestock, companion animals and wild ruminants in eastern and central Poland. Experimental & Applied Acarology, 66 (1): 83-101. DOI: doi: 10.1007/s10493-015-9889-0. IF 1,841, MNISW 30
 13. Sytykiewicz H., Karbowiak G., Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Supergan-Marwicz M., Horbowicz M., Szwed M., Czerniewicz P., Sprawka I. 2015. Coexistence of Borrelia burgdorferi s.l. genospecies within Ixodes ricinus ticks from central and eastern Poland. Acta Parasitologica, 60 (4): 654-661. DOI: 10.1515/ap-2015-0093 IF 0,925, MNISW 15
 14. Welc-Falęciak R., Kowalec M., Karbowiak G., Bajer A., Behnke J.M., Siński E., 2014. Rickettsiaceae and Anaplasmataceae infections in Ixodes ricinus ticks from urban and natural forested areas of Poland. Parasites & Vectors, 7: 121.
 15. Radzijevskaja J., Paulauskas A., Aleksandraviciene A., Jonauskaite I., Stanko M., Karbowiak G., Petko B., 2015. New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes & Infection, 17 (11–12): 874–878. DOI: 10.1016/j.micinf.2015.09.006.
 16. Slivinska K., Víchová B., Werszko J., Szewczyk T., Wróblewski Z., Peťko B., Ragač O., Demeshkant V., Karbowiak G., 2016. Molecular surveillance of Theileria equi and Anaplasma phagocytophilum infections in horses in some regions of Ukraine, Poland and Slovakia: preliminary study. Veterinary Parasitology, 215 (1): 35-37.
 17. Karbowiak G., Biernat B., Werszko J., Rychlik L., 2016. The transstadial persistence of tick-borne encephalitis virus in Dermacentor reticulatus ticks in natural conditions. Acta Parasitologica 61 (1): 201-203. doi: 10.1515/ap-2016-0028.
 18. Karbowiak G., Slivinska K., Chmielewski T., Barszcz K., Tylewska-Wierzbanowska S., Werszko J., Szewczyk T., Wróblewski P. 2016. Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus Ticks, Chernobyl Exclusion Zone, Ukraine, 2010. Emerging Infectious Diseases, 22 (12): 2214-2215. doi: 10.3201/eid2212.160678.

Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz - kierownik
Dr inż. Agnieszka Wesołowska
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
Dr inż. Katarzyna Basałaj
Mgr inż. Alicja Sielicka
Mgr inż. Przemysław Wilkowski

tel. 22-697-89-82

W Pracowni Parazytologii Molekularnej prowadzone są prace naukowo-badawcze w następujących grupach tematycznych:

 • Badania nad wykorzystaniem metod molekularnych do wykrywania inwazji pasożytów.

 • Immunoprewencja inwazji helmintów.

 • Klonowanie i ekspresja w układzie prokariotycznym (E. coli) i eukariotycznym (P. pastoris i S. cerevisiae) białek helmintów.

 • Badanie właściwości immunomodulacyjnych białek pasożytów – określenie interakcji białek helmintów z makrofagami ssaków.

 • Określenie wpływu komórek nabłonka jelita oraz ich interakcji z komórkami prezentującymi antygen (APC) na indukcję lokalnej odpowiedzi immunologicznej podczas inwazji pasożytniczej.

Podstawowe stosowane techniki to:

 • RT-PCR, PCR,
 • klonowanie,
 • 2D elektroforeza,
 • spektroskopia masowa,
 • analiza elektroforetyczna i Western Blot,
 • cytometria przepływowa,
 • testy ELISA,
 • prowadzenie kultur komórkowych

Aktualna działalność badawcza:

 • próba wykorzystania rekombinowanych białek Fasciola hepatica w diagnostyce inwazji tej przywry: kinazy fosfoglicerynianowej (PGK), katepsyny L, katepsyny B3 i CL3 pochodzących od młodocianej hepatica,
 • określenie lokalnej komórkowej odpowiedzi immunologicznej szczurów szczepionych rekombinowanym białkiem CPFh i zarażonych F. hepatica. Metodą cytometrii przepływowej poddanie analizie zmiany w liczebności: eozynofilów, monocytów i komórek NK oraz wytwarzanie wolnych rodników w jamie otrzewnowej zwierząt szczepionych i zarażonych tą przywrą
 • bioinformatyczna analiza rekombinowanych antygenów F. hepatica. Uzyskanie cDNA nowej prokatepsyny L F. hepatica. Otrzymaną sekwencję poddano analizie bioinformatycznej, która potwierdziła przynależność badanego białka do rodziny białek wydzielniczych
 • porównanie wlaściwości immonomodulacyjnych natywnych proteaz cysteinowych wydzielanych przez stadium dorosłe i NEJ F. hepatica oraz ich rekombinowanych odpowiedników otrzymanych w prokariotycznym (E. coli) i dwóch eukariotycznych (Drosophila melanogaster, Pichia pastoris) systemach ekspresji. Badania biochemiczne, immunocytochemiczne i ultrastrukturalne nad procesami internalizacji.

Projekty realizowane w naszej Pracowni:

 • „Zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych w charakteryzowaniu kluczowych białek pasożytów.”
  NCN OPUS 2012/05/B/NZ6/00777, 2013-2016, kierownik dr Luke Norbury.
 • „Analiza odpowiedzi immunologicznej przeciw fascjolozie u owiec szczepionych multiwalentną szczepionką zawierającą rekombinowane, stadiowo-specyficzne białka Fasciola hepatica.”
  NCN HARMONIA 2012/06/N/NZ6/00115, 2013-2016, kierownik prof. dr hab. Halina Wędrychowicz (projekt międzynarodowy)
 • „One tam są – czyli jak wykryć cichego mordercę.”
  FNP INTER V, 2015-2016, laureatka dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
 • „Analiza odpowiedzi immunologicznej szczurów szczepionych cDNA kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry.”
  NCN PRELUDIUM 2011/01/N/NZ6/00892, 2011-2014, kierownik mgr inż. Agnieszka Wesołowska.
 • „Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośrednim, profilu białkowego i właściwości immunomodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych szczepu motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.”
  NCN N N304 156340, 2011-2014, kierownik dr inż. Kamil Januszkiewicz.
 • „Określenie właściwości immunomodulacyjnych nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica stadium NEJ.”
  NCN N N303 321337¸ 2009, kierownik prof. dr hab. Halina Wędrychowicz.

Pracownia uczestniczyła w 2 międzynarodowych projektach badawczych w ramach :

 1. "Advanced Diagnostic of Parasitic Diseases - ADIPAR" Marie Curie przy 6PR UE - 2004-2008.
 2. "DELIVER" (Design of effective and sustainable control startegies for liver fluke in Europe); Proposal/Contract no.: 023025

Pracownia uczestniczy w promowaniu nauki. Organizowała sesje otwarte dla publiczności w trakcie Festiwalu Nauki.

W naszej pracowni powstały patenty, które przedstawiono poniżej:

Numer patentu: 03789657.8-2401-PL0300151

data zgłoszenia: 31.12.02

data publikacji: 31.12.03

data ogłoszenia:10.08.05

Tytuł: Inclusion bodies for the oral vaccination of animals.

Numer patentu: 03786456.8-2406-PL0300135

data zgłoszenia: 04.12.02

data publikacji: 04.12.03

data ogłoszenia: 06.09.06

Tytuł: Chimaeric protein containing cysteine protease of liver fluke to hepatitis B core protein or ubiquitin, plants expressing said protein, and uses ther of as vaccine.


Wybrane publikacje:

 1. Wesołowska A., Basałaj K., Norbury L.J., Sielicka A., Wędrychowicz H., Zawistowska-Deniziak A. 2018. Sex and vaccination: Insights from female rats vaccinated with juvenile-specific proteases from Fasciola hepatica. Veterinary Parasitology, 255, 91-96. DOI: 10.1016/j.vetpar.2018.04.001.
 2. Wesołowska A, Zawistowska-Deniziak A, Norbury LJ, Wilkowski P, Pyziel AM, Zygner W, Wędrychowicz H. 2018. Lymphocyte responses of rats vaccinated with cDNA encoding a phosphoglycerate kinase of Fasciola hepatica (FhPGK) and F. hepatica infection. Parasitol International, 67(1):85-92. DOI: 10.1016/j.parint.2017.04.002.
 3. Bąska, P., Norbury L.J., Zawistowska-Deniziak, A. Januszkiewicz K., Wiśniewski M. 2017. Excretory/secretory products from two Fasciola hepatica isolates induce different transcriptional changes and IL-10 release in LPS-activated bovine “BOMA” macrophages. Parasitology Research, 116, 2775-2782. DOI: 10.1007/s00436-017-5588-6.
 4. Henker L.C, Schwertz C, Lucca N.J, Piva MM, Prior K.C, Baska P, Norbury L., Januszkiewicz K., Dezen D, Duarte M, Moresco R, Bertagnolli da Rosa L, Mendes R.E. 2017. Immune protection conferred by recombinant MRLC (myosin regulatory light chain) antigen in TiterMax Gold® adjuvant against experimental fasciolosis in rats. Vaccine, 35, 663-671. DOI: 10.1016/j.
 5. Henker L.C., Schwertz C, Lucca N.J, Piva M.M., Giacomin P., Gris A., Rhoden L.A., Norbury L.J., da Silva A.S., da Rosa R.A., Mendes R.E. 2018. Dictyocaulosis in dairy cows in Brasil: an epidemiological, clinical-pathological and therapeutic approach. Acta Parasitologica, 62, 129-132. DOI: 10.1515/ap-2017-0015.
 6. Kęsik-Brodacka M., Lipiec A., Kozak Ljunggren M., Jedlina L., Miedzińska K., Mikołajczak M., Płócienniczak A., Legocki A.B., Wędrychowicz H. 2017. Immune response of rats vaccinated orally with various plant-expressed recombinant cysteine protein. PLoS Neglected Tropical Diseases, 11, (3), 1-18. DOI: 10.1371/journal.pntd.0005451.
 7. Zawistowska-Deniziak A., Basałaj K., Strojny B., Młocicki D. 2017. New Data on Human Macrophages Polarization by Hymenolepis diminuta Tapeworm-An In Vitro Study. Frontiers in Immunology, 8: 148, 1-15. DOI: 10.3389/fimmu.2017.00148.
 8. Wiśniewski M, Jaros S, Bąska P, Cappello M, Długosz E, Wędrychowicz H, 2016. Hamsters vaccinated with Ace-mep-7 DNA vaccine produced protective immunity against Ancylostoma ceylanicum infection. Exp. Parasitol. 133, 472-82.
 9. Wesołowska A, Zawistowska-Deniziak A, Norbury LJ, Wilkowski P, Januszkiewicz K, Pyziel AM, Zygner W, Wędrychowicz H, 2016. Immune responses in rats and sheep induced by a DNA vaccine containing the phosphoglycerate kinase gene of Fasciola hepatica and liver fluke infection. Acta Parasitol. 61, 212-220.
 10. Toczyłowska-Mamińska R, Kloch M, Zawistowska-Deniziak A, Bala A, 2016. Design and characterization of novel all-solid-state potentiometric sensor array dedicated to physiological measurements. Talanta 159, 7-13.
 11. Długosz E, Wasyl K, Klockiewicz M, Wiśniewski M, 2015. Toxocara canis mucins among other excretory-secretory antigens induce in vitro secretion of cytokines by mouse splenocytes. Parasitol Res. 114, 3365–3371.
 12. Januszkiewicz K, Norbury LJ, Wilkowski P, Zawistowska-Deniziak A, Wesołowska A, Wędrychowicz H, 2015. Variations in cercarial production and the level of in vitro activation of metacercariae of two different isolates of Fasciola hepatica. Acta Parasitol. 60, 509-514.
 13. Wędrychowicz H, 2015. Antiparasitic DNA vaccines in 21st century. Acta Parasitol. 60, 179-189.
 14. Zawistowska-Deniziak A, Wasyl K, Norbury LJ, Wesołowska A, Bień J, Grodzik M, Wiśniewski M, Bąska P, Wędrychowicz H, 2013. Characterization and differential expression of cathepsin L3 alleles from Fasciola hepatica. Mol. Biochem. Parasitol. 190, 27-37.
 15. Wesołowska A, Jaros S, Norbury LJ, Jaros D, Zygner W, Wędrychowicz H, 2013. Microarray analysis of rat immune responses to liver fluke infection following vaccination with Fasiola hepatica phosphoglycerate kinase. Exp. Parasitol. 134, 33-38.
 16. Bąska P, Wiśniewski M, Krzyżowska M, Długosz E, Zygner W, Górski P, Wędrychowicz H, 2013. Molecular cloning and characterisation of in vitro immune response against astacin-like metalloprotease Ace-MTP-2 from Ancylostoma ceylanicum. Exp. Parasitol. 133, 472-82.
 17. Zygner W, Gójska-Zygner O, Wesołowska A, Wędrychowicz H, 2013. Urinary creatinine to serum creatinine ratio and renal failure index in dogs infected with Babesia canis. Acta Parasitol. 58, 297-303.
 18. Siwińska A, Bąska P, Daniłowicz-Luebert E, Januszkiewicz K, Wędrychowicz H, Capello M, Wiśniewski M, 2013. Cloning and molecular characterization of cDNAs encoding three Ancylostoma ceylanicum secreted proteins. Acta Parasitol. 58, 112-118.
 19. Wasyl K, Zawistowska-Deniziak A, Bąska P, Wędrychowicz H, Wiśniewski M, 2013. Molecular cloning and expression of the cDNA sequence encoding a novel aspartic protease from Uncinaria stenocephala. Exp. Parasitol. 134, 198-206.
 20. Bąska P, Norbury LJ, Wiśniewski M, Januszkiewicz K, Wędrychowicz H, 2013. Excretory/secretoty products of Fasciola hepatica but not recombinant phosphoglycerate kinase induce death of human hepatocyte cells. Acta Parasitol. 58, 215-217.
 21. Wesołowska A, Norbury LJ, Januszkiewicz K, Jedlina L, Jaros S, Zawistowska-Deniziak A, Zygner W, Wędrychowicz H, 2013. Evaluation of the immune response of male and female rats vaccinated with cDNA encoding a cysteine proteinase of Fasciola hepatica (FhPcW1). Acta Parasitol. 58, 198-206.
 22. Norbury LJ, Januszkiewicz K, Smooker PM, 2012. Fasciola: parasite biology, disease and control. In: Parasites: ecology, diseases and management (Ed. Gilmar S. Erzinger) Nova Science Publishers, 103-166.
 23. Długosz E, Cendrowski J, Bąska P, Siwińska A, Wędrychowicz H, Wiśniewski M, 2012. Analysis of IL-2 production in hookworm infected hamsters using generated polyclonal antibodies. Bull. Vet. Inst. Pulawy 56, 37-42.
 24. Zygner W, Gójska-Zygner O, Norbury LJ, Wędrychowicz H, 2012. Increased AST/ALT ratio in azotaemic dogs infected with Babesia canis. Pol. J. Vet. Sci. 15, 483-486.
 25. Wesołowska A, Gajewska A, Smaga-Kozłowska K, Kotomski G, Wędrychowicz H, 2012. Effect of Fasciola hepatica proteins on the functioning of rat hepatocytes. Parasitol. Res. 110, 395-402.
 26. Jaros S, Wesołowska A, Jaros D, Zygner W, Wędrychowicz H, 2011. Molecular cloning and characterisation of phosphoglycerate kinase from Fasciola hepatica. Bull. Vet. Inst. Pulawy 55, 417-422.
 27. Goździk K, Wrzesień, Wielgosz-Ostolska A, Bień J, Kozak-Ljunggren M, Cabaj W, 2011. Prevalence of antibodies against Neospora caninum in dogs from urban areas in Central Poland. Parasitol Res. 108, 991-996.
 28. Jedlina L, Kozak-Ljunggren M, Wędrychowicz H, 2011. In vivo studies of the early, peritoneal, cellular and free radical response in rats infected with Fasciola hepatica by flow cytometric analysis. Exp. Parasitol. 128, 294-297.
 29. Jaros S, Jaros D, Wesołowska A, Zygner W, Wędrychowicz H, 2010. Blocking Fasciola hepatica energy metabolism - a pilot study of vaccine potential of a novel gene - phosphoglycerate kinase. Vet. Parasitol. 172, 229-237.
 30. Kozak M, Wędrychowicz H, 2010. The performance of a PCR assay for field studies on the prevalence of Fasciola hepatica infection in Galba truncatula intermediate host snails. Vet. Parasitol. 168, 25-30
 31. Jaros S, Zygner W, Januszkiewicz K, Jaros D, Wędrychowicz H, 2010. Molecular cloning and biochemical characterization of FhPcW1, a new isoform of cathepsin L from adult Fasciola hepatica. Bull. Vet. Inst. Pulawy 54, 585-590.

Dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw. IP PAN - kierownik
tel. 22 697 89 68

Tematyka badawcza pracowni:

 • Wykrywanie inwazji pasożytniczych u zwierząt towarzyszących i domowych (psów, kotów, koni) z zastosowaniem metod koproskopowych, larwoskopowych i sekcyjnych

 • Badania nad zarażeniem lisów i innych dzikich zwierząt mięsożernych niebezpiecznym dla człowieka tasiemcem - bąblowcem wielojamowym (Echinococcus multilocularis)

 • Badania nad zarażeniem żywicieli ostatecznych i pośrednich bąblowcem jednojamowym (Echinococcus granulosus);

 • Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska formami inwazyjnymi pasożytów zoonotycznych (nicieni - glista ludzka, glista psia, glista kocia oraz tasiemców - bąblowiec jedno- i wielojamowy) z zastosowaniem metod fizykochemicznych i molekularnych;

 • Diagnostyka molekularna gatunków pasożytów u żywicieli ostatecznych i pośrednich oraz form dyspersyjnych pasożytów wyizolowanych ze środowiska zewnętrznego

 • Badania nad helmintofauną koni, szczególnie nad nicieniami z grupy słupkowców (Strongylidae);

 • Badania nad skutecznością preparatów przeciwrobaczych u koni

Zajmując się badaniami nad inwazjami pasożytów u zwierząt, dużą wagę przywiązujemy do działań popularyzujących tę tematykę. Znajduje to wyraz w publikowanych artykułach w fachowych czasopismach branżowych (periodyki dla lekarzy weterynarii, lekarzy medycyny - epidemiologów), w prasie hobbystycznej (czasopisma dla myśliwych, hodowców i właścicieli zwierząt), a także w opracowywanych materiałach informacyjnych (ulotki i plakaty).

PDF-y ulotek: Toksoplazmoza Echinococcus multilocularis

<W ramach tematyki badawczej Pracownia współpracuje z następującymi jednostkami:

 • Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie oceny zagrożenia epidemiologicznego ludzi toksokarozą i bąblowicą

 • Kliniką Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM w zakresie jak wyżej

 • Zakładem Parazytologii Medycznej NIZP-PZH w zakresie badań histologicznych i molekularnych w kierunku diagnostyki E. granulosus u żywicieli pośrednich

 • Zakładem Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w zakresie parazytoz zwierząt towarzyszących

 • Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SANEPID w Warszawie w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla pracowników Powiatowych Stacji SANEPID i środowiska nauczycielskiego, a także promocji materiałów informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty) na temat zagrożeń pasożytniczych

 • Fundacją Pegasus w zakresie promocji zwalczania pasożytów wewnętrznych u koni zimnokrwistych

ulotka Toksokaroza - niebezpieczna choroba odzwierzęca PDF


Wybrane publikacje:

 1. Gawor J., Malczewski, Rocki B. 2004. Echinococcus multilocularis - niebezpieczny dla człowieka tasiemiec lisów rudych (Vulpes vulpes). Medycyna Wet. 60, 349-351.PDF
 2. Gawor J., Malczewski A., Rocki B., Malczewska M. Borecka A. 2004. Badania nad występowaniem tasiemca Echinococcus multilocularis u lisów rudych w Polsce. Medycyna Wet. 60, 489-491. PDF
 3. Gawor J., Malczewski, Stefaniak J., Nahorski W., Paul M., Kacprzak E., Myjak P. 2004. Zagrożenie bąblowicą wielojamową (alweokokozą) dla ludzi w Polsce. Przegląd Epidemiol., 58, 459-65. PDF
 4. Gawor J., Malczewski A., Malczewska M. 2005. Lis rudy żywicielem tasiemca Echinococcus multilocularis w Polsce. Magazyn Wet., 14, 34-36.
 5. Gawor J, Borecka A. 2004. The contamination of the environment with Toxocara eggs in Mazowieckie voivodship as a risk of toxocarosis in children. Wiad. Parazytol. 50, 237-241. Abstract
 6. Borecka A. 2004. Differentiation of Toxocara spp. eggs isolated from the soil by PCR - linked RFLP. Helminthologia, 41, 185-187. PDF
 7. Gawor J., Malczewski A. 2005. Tasiemiec wielojamowy występujący u lisów jako przyczyna niebezpiecznej choroby odzwierzęcej. Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych, 54, 89-94. PDF
 8. Gawor J., Kharchenko V. 2005. Aktualna systematyka małych słupkowców (Cyathostominae) występujących u koni. Medycyna Wet., 61, 1344-1346. PDF
 9. Gawor J., Kita J. 2006. Uwagi praktyczne na temat odrobaczania koni. Życie Wet., 81, 753-756. PDF
 10. Gawor J., Kornaś S., Kharchenko V., Nowosad B., Skalska M. 2006. Pasożyty jelitowe zagrożeniem zdrowia koni w różnych warunkach chowu. Medycyna Wet., 62, 331-334. PDF
 11. Dubinsky P., Malczewski A., Miterpakova M., Gawor J., Reiterova K. 2006. Echinococcus multilocularis in the Carpathian regions of Poland and the Slovak Republic. J. Helminthol., 80, 243-247. Abstract
 12. Gawor J. 2007. Konina jako jedno z potencjalnych źródeł zagrożenia ludzi włośnicą. Życie Wet., 82, 611-614. PDF
 13. Borecka A., Gawor J., Malczewska M., Malczewski A. 2007. Występowanie tsiemca Echinococcus multilocularis u lisów rudych na terenie centralnej Polski. Medycyna Wet., 63, 1333-1335. PDF
 14. Traversa D., Iorio R., Klei T.R., Kharchenko V., Gawor J., Otranto D., Sparagano O.A. 2007. New method for simultaneous species-specific identification of equine strongyles (Nematoda, Strongylida) by reverse line blot hybridisation. J. Clin. Microbiol., 45, 2937-2942. Abstract
 15. Borecka A., Gawor J. 2008. Modification of gDNA extraction from soil for PCR designed for the routine examination of soil samples contaminated for Toxocara spp. eggs. J. Helminthol., 82, 119-122. Abstract
 16. Borecka A., Gawor J., Niedworok M., Sordyl B. 2008. Detection of Toxocara canis larvae by PCR in the liver of experimentally infected Mongolian gerbils (Meriones unquiculatus). Helminthologia, 45, 147-149. PDFPDF
 17. Borecka A., Gawor J., Malczewska M., Malczewski A. 2008. Occurrence of Echinococcus multilocularis in red foxes (Vulpes vulpes) in southern Poland. Helminthologia, 45, 24-27. PDF
 18. Malczewski A., Gawor J., Malczewska M. 2008. Infection of red foxes (Vulpes vulpes) with Echinococcus multilocularis during the years 2001-2004 in Poland. Parasitol. Res., 103, 501-505. Abstract
 19. Gawor J., Borecka A., Malczewski A. 2008. Zarażenie lisów bąblowcem wielojamowym (Echinococcus multilocularis) jako potencjalne zagrożenie dla ludzi w Polsce. Życie Wet., 83, 24-27. PDF
 20. Gawor J., Borecka A., Żarnowska H., Marczyńska M., Dobosz S. 2008. Environmental and personal risk factors for toxocariasis in children with diagnosed disease in urban and rural areas of central Poland. Vet. Parasitol., 155, 217-222. Abstract
 21. Gawor J., Borecka A., Dobosz S., Marczyńska M., Żarnowska-Prymek H., Trzebicka A., Juszko J. 2008. Toksokaroza - niebezpieczna choroba odzwierzeca - epidemiologia, klinika, diagnostyka i zagrożenia dla dzieci. Życie Wet., 83, 655-658. PDF
 22. Niedworok M., Sordyl B., Borecka A., Gawor J., Małecka-Panas E. 2008. Ocena eozynofilii, stężenia immunoglobuliny E i eozynofilowego białka kationowego podczas leczenia toksokarozy. Wiad. Parazytol., 54, 225-230. PDF
 23. Żarnowska H., Borecka A., Gawor J., Marczyńska M., Dobosz S., Basiak W. 2008. A serological and epidemiological evaluation of risk factors for toxocariasis in children in central Poland. J. Helminthol., 82, 123-127. Abstract
 24. Malczewski A., Borecka A., Malczewska M., Gawor J. 2008. Próba wykrycia żywicieli pośrednich tasiemca Echinococcus multilocularis na terenie Polski. Wiad. Parazytol., 54, 137-141. PDF
 25. Borecka A., Gawor J., Malczewska M., Malczewski a. 2009. Prevalence of zoonotic helminth parasites of the small intestine in red foxes from central Poland. Medycyna Wet., 65, 33-35. PDF
 26. Kornaś S., Gawor J., Cabaret J., Molenda K., Skalska M., Nowosad B. 2009. Morphometric identification of equid cyathostome (Nematoda: Cyathostominea) infective larvae. Vet. Parasitol., 162, 290-294. Abstract
 27. Kornaś S., Skalska M., Nowosad B., Gawor J., Kharchenko V., Cabaret J. 2009. Occurrence of strongyles (Strongylidae) in horses from small farms on the basis of necropsy. Polish J. Vet. Sci., 12, 225-230. Abstract
 28. Slivinska K., Gawor J., Jaworski Z. 2009. The gastro-intestinal parasites in yearlings of wild Polish primitive horses from the Popielno Forest Reserve, Poland. Helminthologia, 46, 9-13. PDF
 29. Borecka A., Gawor J., NIedworok M., Sordyl B. 2010. Częstość występowania jaj inwazyjnych Toxocara spp. w środowisku przydomowym dzieci ze zdiagnozowaną toksokarozą w woj. łódzki. Wiad. Parazytol., 56, 141-144. PDF
 30. Gawor J. 2010. Powstanie Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP Polska). Życie Wet., 85 (7), 620-621.nt
 31. Gawor J. 2010. Odrobaczanie koni - konieczność, czy zbędny wydatek? Hodowca i Jeździec,27, 110-113.
 32. Gawor J. 2011. Włośnica u dzików i zwierząt drapieżnych rosnącym zagrożeniem dla ludzi w Polsce. Życie Wet., 86, 806-809. PDF
 33. Gawor J. 2011. Potencjalne czynniki ryzyka zachorowania na alweolarną echinokokozę dla ludzi w Polsce. Przegląd Epidemiol., 65, 465-470. PDF
 34. Gawor J. 2012. Pasożytnicze zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Cz. I. Toksoplazmoza i giardioza. Magazyn Wet., 21, 654-656.
 35. Gawor J. 2012. Pasożytnicze zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Cz. II. Bąblowica wielojamowa i włośnica. Magazyn Wet., 21, 921-925.
 36. Zygner W., Gawor J., Karamon J. 2012. Koty polujące jako potencjalne zagrożenie dla ludzi inwazją Echinococcus multilocularis. Czy należy zalecać ich profilaktyczne odrobaczanie? Życie Wet., 87 (11), 937-939. PDF
 37. Gawor J. 2013. Tasiemczyce u koni - trudny problem diagnostyczny. Życie Wet., 88 (7), 581-582. PDF
 38. Borecka A., Gawor J., Zięba F. 2013. A survey of intestinal helminths in wild carnivores from the Tatra National Park, southern Poland. Ann. Parasitol., 59 (4), 169-172. PDF
 39. Gawor J. 2013. Trichinella pseudospiralis - nowy gatunek włośnia w środowisku leśnym w Polsce. Czy wzrasta zagrożenie włośnicą dla ludzi? Życie Wet., 88 (12), 1053-1054. PDF
 40. Slivinska K., Wróblewski Z., Gawor J. 2013. Occurrence of gastro-intestinal parasites in Polish primitive horses from the Roztocze National Park, Poland. Vestnik Zool., 47, 497-505.
 41. Gawor J. 2014. Podstawowe zasady zwalczania inwazji pasożytów jelitowych u zwierząt. Magazyn Wet., 23, 62-64.
 42. Gawor J. 2014. Podstawowe metody diagnostyki koproskopowej pasożytów jelitowych u zwierząt. Magazyn Wet., 23, 166-171.
 43. Frączyk M., Gawor J. 2014. Angiostrongylus vasorum - nicień płucny, nowe zagrożenie dla psów w Polsce. Życie Wet., 89, 124-125. PDF
 44. Frączyk M., Gawor J. 2014. Aelurostrongylus abstrusus - nicień płucny kotów - nowe zagrożenie. Magazyn Wet., 23, 1147-1149.
 45. Gawor J., Borecka A., Marczyńska M., Dobosz S., Żarnowska-Prymek H. 2015. Risk of human toxocarosis in Poland due to Toxocara infection in dogs and cats. Acta Parasitol., 60(1), 99-104.
 46. Gawor J., Borecka A. 2015. Risk of soil-transmitted helminth infections on agritourism farms in central and eastern Poland. Acta Parasitol., 60(4), 716-720.
 47. Gawor J., Marczyńska M. 2015. Zagrożenie ludzi zoonotycznymi geohelmintami w środowisku miejskim i wiejskim w Polsce. Ryzyko toksokarozy. Medycyna Wet., 71(9), 529-532.

 

 

 

 

Kierownik: Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz,
Lek. wet. Katarzyna Filip - asystent,
Teresa Sitek - starszy technik   
    

tel. +48 22 697 89 67  
      

Aktualnie prowadzone badania, działalność:

 

 • Tematyka pracowni obejmuje badania nad pasożytami żubrów, jeleniowatych i bobrów, ich rozprzestrzenieniem, morfologią, systematyką, diagnostyką różnicową i biologią, a także nad chorobami pasożytniczymi przez nie wywoływanymi, ich epizootiologią, patologią i leczeniem. Szczególny przedmiot zainteresowania pracowni stanowią nicienie żołądkowo-jelitowe z rodziny Trichostrongylidae, nicienie płucne z rodziny Protostrongylidae i nicienie tkankowe z podrodziny Onchocercinae. Ważnym kierunkiem działalności pracowni jest badanie zagrożenia ludzi i zwierząt domowych przez pasożyty pochodzące ze środowiska leśnego.
 • Aktualnie wykonywane są badania nad rozprzestrzenieniem aswortiozy przeżuwaczy na terenie Polski i epizootiologią helmintoz wywoływanych przez nicienie płucne u jeleniowatych, w tym elafostrongylozy. Prowadzony jest również monitoring stanu zarażenia helmintami żubrów w Puszczy Białowieskiej, oraz jeleniowatych utrzymywanych w hodowli fermowej. Prowadzone są także badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria występujacymi u dzikich przeżuwaczy, rozprzestrzenieniem nicieni z rodzaju Dirofilaria u psów oraz nad zarażeniem dzikich przeżuwaczy motylicą wątrobową.

 
Projekty badawcze:

 • „Analiza molekularna nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus występujących u wolno żyjących dzikich przeżuwaczy w Polsce”. Projekt: „Mobilność Plus” - III edycja, Nr 1105/MOB/2013/0. Lata 2014-2015. Kierownik dr Anna M. Pyziel. Miejsce wykonania: SLU, Uppsala, Szwecja. Opiekun naukowy: Prof. Johan Höglund.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • opracowanie helmintofauny jeleniowatych  w Polsce;
 • zbadanie kształtowania się helmintofauny żubrów w ciągu 45 lat restytucji tego gatunku;
 • wykrycie i opisanie zjawiska polimorfizmu genetycznego nicieni z podrodziny Ostertagiinae;
 • opracowanie teorii równoległej ewolucji nicieni (Trichostrongylidae) i ich żywicieli (Cervidae);
 • opracowanie składu gatunkowego, morfologii i diagnostyki różnicowej nicieni tkankowych z podrodziny Onchocercinae występujących u dzikich i domowych przeżuwaczy w Polsce;
 • wykrycie i opisanie dwóch ognisk aswortiozy dzikich przeżuwaczy w Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej oraz kontrolowanie ich wzrostu i zasięgu;
 • opracowanie morfologii jaj, larw inwazyjnych i postaci dorosłych nicieni Ashworthius sidemi;
 • ustalenie składu gatunkowego i diagnostyki różnicowej nicieni płucnych występujących u jeleniowatych na terenie Polski;
 • opisanie przebiegu klinicznego elafostrongylozy u domowych przeżuwaczy;
 • opisanie przebiegu klinicznego doświadczalnej parafasciolopsozy owiec;
 • opracowanie parazytofauny bobrów w Polsce;
 • wykazanie zagrożenia zwierząt domowych parazytozami pochodzącymi od zwierząt dzikich (parafasciolopsoza, elafostrongyloza, aswortioza);
 • opracowanie metod skutecznego odrobaczania dzikich przeżuwaczy w hodowli zamkniętej i fermowej;
 • wykrycie po raz pierwszy w Polsce nicieni i mikrofilarii Dirofilaria repens i Dirofilaria immitis u psów, oraz ustalenie rozprzestrzenienia dirofilariozy na terenie kraju;
 • opracowanie składu gatunkowego kokcydiów z rodzaju Eimeria występujących u dzikich przeżuwaczy.

Pracownia prowadzi usługowe badania diagnostyczne, koproskopowe i sekcyjne w zakresie parazytoz zwierząt dzikich zarówno w łowiskach otwartych jak i hodowli fermowej wraz z oznaczeniem gatunków pasożytów oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i leczenia parazytoz. Prowadzimy również badanie diagnostyczne krwi psów w kierunku zarażenia dirofilariozą.

 

 

Wybrane publikacje:

 1. Dróżdż J. 1995. Polimorphism in the Ostertagiinae Lopez-Neyra, 1947 and commants on the systematics. Systematic Parasitology, 32, 91-99.
 2. Demiaszkiewicz AW. 1995. Studies on tissue nematodes from subfamily Onchocercinae Leiper, 1911 in free living and domestic ruminants in Poland. Rozprawy Naukowe  i Monografie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1-104 (in Polish).
 3. Dróżdż J, Malczewski A, Demiaszkiewicz AW. Lachowicz J. 1997. The helminthofauna of farmed deer (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica, 42, 225-229.
 4. Dróżdż J, Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J. 1998. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) a new parasite of the European bison Bison bonasus (L.) and the question of indepedence of A. gagarini. Acta Parasitologica, 43, 75-80.
 5. Demiaszkiewicz AW, Dróżdż J, Lachowicz J. 2001. Occurrence of microfilariae from subfamily Onchocercinae in red and roe deer in Bieszczady Mountains. Helminthologia,  38, 111-113.
 6. Dróżdż J, Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J. 2001. Exchange of gastrointestinal nematodes between roe and red deer (Cervidae) and European bison (Bovidae) in the Bieszczady Mountains (Carpathians, Poland). Acta Parasitologica, 47, 314-317.
 7. Tkach VV, Świderski Z, Dróżdż J, Demiaszkiewicz A. 2002. Molecular identification of Echinococcus granulosus from wild European beaver, Castor fiber (L.) from North-Eastern Poland. Acta Parasitologica, 47, 173-176.
 8. Demiaszkiewicz AW, Dróżdż J, Lachowicz J, Bielecki W. 2003. Experimental infection of cattle with invasive larvae of Elaphostrongylus cervi. Medycyna Weterynaryjna, 59, 639-642 (in Polish).
 9. Dróżdż J, Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J. 2003. Expansion of the Asiatic parasite Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in Polish territory. Parasitology Research, 89,
 10. Dróżdż J, Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J. 2004. Endoparasites of the beaver Castor fiber (L.) in northeast Poland.  Helminthologia, 41, 99-101.
 11. Lotfy W.M, Brant S, DeJong RJ, Le T.H, Demiaszkiewicz A, Rajapakse RPWJ, Perera VBVP, Laursen JR, Loker ES. 2008. Evolutionary origins, diversification and biogeography of liver flukes (Digenea, Fasciolidae). American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 79, 248-255.
 12. Demiaszkiewicz AW, Kuligowska I, Lachowicz J, Osińska B. 2008. Experimental infection of Vietnam pigs with invasive Elaphostrongylus cervi larvae. Medycyna Weterynaryjna, 64, 815-817 (in Polish).
 13. Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J, Osińska B. 2009. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in Białowieża Forest. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12, 385-388.
 14. Demiaszkiewicz AW, Polańczyk G, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J.2009. The first loci of dirofilariosis of dogs evoked by Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 in central Poland. Wiadomości Parazytologiczne, 55, 367-370 (in Polish).
 15. Osińska B, Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J. 2010. Pathological lesions in European bison (Bison bonasus) with infestation by Ashworthius sidemi(Nematoda, Trichostrongylidae). Polish Journal of Veterinary Sciences,13, 63-67.
 16. Radwan J, Demiaszkiewicz AW, Kowalczyk R, Lachowicz J, Kawałko A, Wójcik JM, Pyziel AM, Babik W. 2010. An evaluation of two potential risk factors, MHC diversity and host density, for infection by an invasive nematode Ashworthius sidemi in endangered European bison (Bison bonasus). Biological Conservation, 143, 2049-2053.
 17. Pyziel AM., Kowalczyk R, Demiaszkiewicz AW. 2011. The annual cycle of shedding Eimeria oocysts by European bison (Bison bonasus) in the Bialowieza Primeval Forest. Journal of Parasitology, 97, 737-739.
 18. Demiaszkiewicz AW, Polańczyk G, Osińska B, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J. 2011. Morphometric characteristics of Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911, parasite of dogs in Poland. Wiadomości Parazytologiczne, 57, 253-256.
 19. Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J, Krzysiak MK. 2012. Nematodes of the large intestine of the European bison of the Białowieża National Park, Annals of Parasitology, 58, 9-13.
 20. Walker SM, Demiaszkiewicz AW, Kozak M, Wędrychowicz H, Teofanova D, Prodohl P, Brennan G, Fairweather I, Hoey EM, Trudgett A. 2012. Mitochondrial DNA haplotype analysis of liver fluke in bison from Bialowieza Primaeval Forest indicates domestic cattle as the likely source of infection. Veterinary Parasitology, http://dx.doi.org10.1016vetpar.2012.08.002p;
 21. Demiaszkiewicz AW, Karamon J, Jasik A. 2013. Przypadek wykrycia nicienia Dirofilaria repens w jądrze psa. Medycyna Weterynaryjna, 69, 124-127.
 22. Demiaszkiewicz AW, Kuligowska I, Lachowicz J, Pyziel AM, Moskwa B.2013. The first detection of nematodes Ashworthius sidemi in elk Alces alces (L.) in Poland and remarks of limits of ashworthiosis foci. Acta Parasitologica, 58, 515-518.
 23. Kuligowska I., Demiaszkiewicz AW.2013. Występowanie nicieni Elaphostrongylus cervi u jeleni na terenie Polski. Medycyna Weterynaryjna, 69, 630-663.
 24. Pyziel AM, Demiaszkiewicz AW.2013. Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) of elk (Alces alces) in Poland. Parasitology Research, 112, 2083-2085.
 25. Demiaszkiewicz AW, Lachowicz J, Kuligowska I, Pyziel AM, Bełżecki G, Miltko R, Kowalik B, Gogola W, Giżejewski Z.2014. Parasitofauna of the European Beaver Castor fiber L. 1758 in north-eastern Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 58, 223-227.
 26. Demiaszkiewicz AW, Polańczyk G, Osińska B, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J, Sikorski A.2014. Prevalence and distribution of Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 in dogs in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences, 17, 515-517.
 27. Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J.2014. The first report of Angiostrongylus vasorum (Nematoda: Metastrongyloidea) in Poland, in red foxes (Vulpes vulpes). Acta Paraitologica, 59, 758-762.
 28. Odojevskaya IM, Aseev V, Movsesyan SO, Voronin MV, Panayotova-Pencheva M, Petkova S, Dilcheva V, Demiaszkiewicz A.2014. Ecological and bilogical peculiarities and adaptation properties of European isolate of Thichinella nativa. Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, 67, 49-56.
 29. Osińska B, Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J, Dolka I.2014. Prevalence of Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes caused by this infection. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 58, 35-39.
 30. Pyziel AM.2014. Molecular analysis of lungworms from European bison (Bison bonasus) on the basis of small subunit ribosomal RNA gene (SSU). Acta Parasitologica, 59, 122-125.
 31. Pyziel AM, Jóźwikowski M, Demiaszkiewicz AW.2014. Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) of the lowland European bison (Bison bonasus bonasus L.) in Poland. Veterinary Parasitology, 202, 138-144.
 32. Pyziel AM, Demiaszkiewicz AW, Kuligowska I.2014. Molecular identification of Fascioloides magna (Bassi, 1875) from red deer from South-Western Poland (Lower Silesian Wilderness) on the basis of internal transcribed spacer 2 (ITS-2). Polish Journal of Veterinary Sciences, 17, 523-525.
 33. Demiaszkiewicz AW.2014. Migrations and introduction of wild ruminants as a source of parasite exchange and emergence of new parasitoses. Annals of Parasitology, 60, 25-30.
 34. Demiaszkiewicz AW.2014. Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 – a new parasite acclimatized in Poland. Annals of Parasitology, 60, 31-35.
 35. Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J.2014. Dirofilariosis – a new parasitic disease of dogs and humans in Poland. Annual Report Polish Academy of Sciences 2014, 47-49.
 36. Demiaszkiewicz AW, Kuligowska I, Pyziel AM, Lachowicz J.2015. Pierwsze w Polsce przypadki inwazji nicieni Setaria tundra u łosi (Alces alces). Medycyna Weterynaryjna, 71, 510-512.
 37. Králová-Hromadová I, Bazsalovicsová E, Demiaszkiewicz AW.2015. Molecular characterisation of Fascioloides magna (Trematoda: Fascioloidae) from south-western Poland based on mitochondrial markers. Acta Parasitologica, 60, 544-547.
 38. Krzysiak MK, Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Laska M.2015. Monitoring parazytologiczny żubrów Bison bonasus w rezerwatach hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego. Medycyna Weterynaryjna, 71, 791-795.
 39. Pyziel AM, Demiaszkiewicz AW.2015. Observations on sporulation of Eimeria bovis (Apicomplexa: Eimeriidae) from the European bison Bison bonasus (L.): effect of temperature and potassium dichromate solution. Folia Parasitologica, 61, 020.
 40. Pyziel AM, Laskowski Z, Höglund J.2015. Develompment of multiplex PCR for identification of Dictyocaulus lungworms in domestic and wild rumiants. Parasitology Research, 114-3923-3926.
 41. Demiaszkiewicz AW. Kuligowska I, Pyziel AM, Lachowicz J.2015. Extension of occurrence area of the American fluke Fascioloides magna in south-western Poland. Annals of Parasitology, 61, 93-96.
 42. Kołodziej-Sobocińska M, Pyziel AM, Demiaszkiewicz AW, Borowik T, Kowalczyk R. 2016. Pattern of parasite egg shedding by European bison (Bison bonasus) in the Białowieża Primeval Forest, Poland. Mammal Research, 61, 179-186.
 43. Demiaszkiewicz AW, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J. 2016. Fascioloides magna, a parasite of red deer in Lower Silesian Wilderness. Medycyna Weterynaryjna, 72, 110-112.
 44. Pyziel AM, Jeżewski W. 2016. Coprology of a single Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus): first report of Isospora rastegaievae in Poland. Acta Parasitologica , 61, 636-638.