Zakłady

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
Dr hab. Zdzisław Laskowski prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Grzegorz Karbowiak prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Mykola Ovcharenko prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Anna Rocka, prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Vasyl Tkach
Dr Witold Jeżewski
Dr Joanna Werszko
Dr Piotr Wróblewski
Mgr Anna Myczka
Mgr Tomasz SzewczykProfil badań: opis ogólny:

Prowadzone są badania nad biologią, morfologią i ultrastrukturą pasożytów krwi z rodzaju Trypanosoma, Babesia, Hepatozoon, oraz Bartonella u dzikich ssaków, a także biologią kleszczy i pcheł jako ich przenosicieli. Istotna jest bowiem rola drobnych gryzoni i kleszczy jako rezerwuaru i przenosicieli zoonoz człowieka i zwierząt domowych, a także struktura ognisk chorób transmisyjnych i zależności między ich komponentami. W Zakładzie prowadzone są również badania parazytologicznych następstw inwazji biologicznych na przykładzie pasożytów skorupiaków obunogich i ryb z rodziny babkowatych a także analiza porównawcza cykli rozwojowych i ultrastruktury mikrosporydiów pasożytujących u skorupiaków obunogich (Gammaridae). Na podstawie markerów molekularnych opracowywane są testy diagnostyczne pomocne w określaniu przynależności gatunkowej pasożytów w tkankach żywicieli bez względu na postać rozwojową pasożytów. Testy te są wykorzystywane w badaniach pasożytów owadów, mięczaków, lądowych skorupiaków oraz ssaków wolno żyjących.

Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią formy dorosłe i larwalne tasiemców i nicieni, pasożytów antarktycznych kręgowców. Badania z wykorzystaniem metod biologii molekularnej rzucają nowe światło na dotychczasową systematykę i biologię pasożytów antarktycznych. Prowadzone są również szeroko zakrojone badania ultrastrukturalne i cytochemiczne embryogenezy przywr (Trematoda) i tasiemców (Cestoda), ich rozwoju post-embrionalnego oraz ultrastruktury inwazyjnych stadiów larwalnych. Równolegle prowadzone są badania molekularne tych pasożytniczych płazińców w celu przeanalizowania ich filogenezy, ewolucji i systematyki.Główne kierunki badań (nazwy dawnych pracowni):

 1. Biologia, systematyka i zoogeografia helmintów (Zespół badawczy w składzie: dr hab. Zdzisław Laskowski prof. nadzw. IP PAN (kierownik), dr hab. Anna Rocka, prof. nadzw. IP PAN, dr Witold Jeżewski, mgr Anna Myczka)
 2. Jednokomórkowe pasożyty (Zespół badawczy w składzie: dr hab. Grzegorz Karbowiak prof. nadzw. IP PAN (kierownik), dr hab. Mykola Ovcharenko prof. nadzw. IP PAN, dr Joanna Werszko, dr Piotr Wróblewski, mgr Tomasz Szewczyk)
 3. Biologia Rozwoju i rozmnażania pasożytów (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Z. Świderski (kierownik), dr hab. V. Tkach)

Aktualna działalność badawcza: (tematy badań statutowych):

 • Krwiopijne muchówki jako przenosiciele patogenów obecnych we krwi ich żywicieli (kierownik: dr J. Werszko);
 • Mikropasożyty w zbiornikach wodnych poddanych inwazji biologicznej (kierownik: dr hab. M. Ovcharenko prof. nadzw. IP PAN);
 • Mikropasożyty krwi kręgowców i ich wektorów (kierownik: dr hab. G. Karbowiak prof. nadzw. IP PAN);
 • Molekularna diagnostyka wybranych sporowców u zwierząt dzikich (kierownik: dr hab. Z. Laskowski prof. nadzw. IP PAN);
 • Tasiemce Tetrabothriidae z ptaków antarktycznych ( kierownik: dr hab. A. Rocka prof. nadzw. IP PAN);
 • Ultrastruktura funkcjonalna stadiów rozwojowych przywr i tasiemców w aspekcie filogenetycznym (kierownik: prof. dr hab. Z. Świderski);
 • Występowanie form larwalnych pasożytów (nicieni, tasiemców i przywr) u mięczaków wybranych środowisk Polski ( kierownik: dr hab. Z. Laskowski prof. nadzw. IP PAN);
 • Występowanie helmintów u owadów i lądowych skorupiaków w wybranych środowiskach Polski (kierownik: dr W. Jeżewski).

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia, larwoskopia i badania sekcyjne;
 • metody histologiczne;
 • mikroskopia elektronowa;
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, genotypowanie, sekwencjonowanie.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów – zadanie badawcze (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPMA.01.02.00-14-5626/16) (2017-2018) - kierownik: dr hab. Zdzisław Laskowski prof. nadzw. IP PAN;
 • Rola ślimaków skorupowych w rozprzestrzenianiu nicieni z nadrodziny Metastrongyloidae (2017/01/X/NZ8/0064201/11/2017) (2017-2018) - kierownik: dr Witold Jeżewski;
 • Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippobosciadea) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno-wschodniej (2018/02/X/NZ8/00037) (2018-2019) - kierownik: dr Joanna Werszko;
 • Oktosporowe Microsporidia a los rodzimych gatunków kiełży na Pomorzu Zachodnim (2017/01/X/NZ8/00790) (2017-2018) - dr Piotr Wróblewski;

Wybrane publikacje:

2018:

 1. Paulauskas A., Galdikas M., Galdikaitė-Brazienė E., Stanko M., Kahl O., Karbowiak G., Radzijevskaja J. 2018. Microsatellite-based genetic diversity of Dermacentor reticulatus in Europe. Infection, Genetics and Evolution, 66, 200-209. DOI: 10.1016/j.meegid.2018.09.029. IF-2.545

 2. Pyziel A.M., Laskowski Z., Höglund J. 2018. An assessment of the use of cox1 and cox3 mitochondrial genetic markers for the identification of Dictyocaulus spp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) in wild ruminants. Parasitology Research, 117, 2341-2345. DOI: 10.1007/s00436-018-5904-9. IF-2.558

 3. Bacela-Spychalska K., Wróblewski P., Mamos T., Grabowski M., Rigaud T., Wattier R., Rewicz T., Konopacka A., Ovcharenko M. 2018. Europe-wide reassessment of Dictyocoela (Microsporidia) infecting native and invasive amphipods (Crustacea): molecular versus ultrastructural traits. Scientific Reports, 8: 8945. IF-4.122

 4. Conn D.B., Świderski Z., Miquel J. 2018. Ultrastructure of digenean trematode eggs (Platyhelminthes: Neoophora): A review emphasizing new comparative data on four European Microphalloidea. Acta Parasitologica, 63, 1-14. IF-1.039

 5. Cybulska A., Skopek R., Kornacka A., Popiołek M., Piróg A., Laskowski Z., Moskwa B. 2018. First detection of Trichinella pseudospiralis infection in raccoon (Procyon lotor) in Central Europe. Veterinary Parasitology, 254, 114-119. IF-2.422

 6. Kuzmina T.A., Tkach V.V., Spraker T.R., Lyons E.T., Kudlai O. 2018. Digeneans of northern fur seals Callorhinus ursinus (Pinnipedia: Otariidae) from five subpopulations on St. Paul Island, Alaska. Parasitology Research, 117, 1079-1086. IF-2.558

 7. Pyziel A.M., Laskowski Z., Höglund J. 2018. An assessment of the use of cox1 and cox3 mitochondrial genetic markers for the identification of Dictyocaulus spp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) in wild ruminants. Parasitology Research, 117, 2341-2345. IF-2.558

 8. Pyziel A.M., Dolka I., Werszko J., Laskowski Z., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wiśniewski J., Demiaszkiewicz A.W., Anusz K. 2018. Pathological lesions in the lungs of red deer Cervus elaphus (L.) induced by a newly-described Dictyocaulus. Veterinary Parasitology, 261, 22-26. IF-2.422

 9. Solarczyk P., Wojtkowiak-Giera A., Holysz M., Słodkowicz-Kowalska A., Jagodzinski P., Stojecki K., Rocka A., Majewska A.C., Skrzypczak Ł. 2018. New Primers for fast detection of Giardia duodenalis assemblages A and B using Real-time PCR. Acta Protozoologica, 57, 43-48. IF-1.038

 10. Świderski Z., Miquel J., Azzouz-Maache S., Pétavy A.F. 2018. Echinococcus multilocularis (Cestoda, Cyclophyllidea, Taeniidae): functional ultrastructure of the penetration glands and nerve cells within the oncosphere. Parasitology Research, 117, 2653-2663. IF-2.558

 11. Świderski Z., Miquel J., Azzouz-Maache S., Pétavy A.F. 2018. Echinococcus multilocularis (Cestoda, Cyclophyllidea, Taeniidae): origin, differentiation and functional ultrastructure of the oncospheral tegument and hook region membrane. Parasitology Research, 117,783-791. IF-2.558

 12. Tkach V.V., Kinsella J.M., Greiman S.E. 2018. Two new species of Staphylocystoides Yamaguti, 1959 (Cyclophyllidea: Hymenolepididae) from the Masked Shrew Sorex cinereus in North America. Journal of Parasitology, 104,157-167. IF=1.395


2017:

 1. Kloch A., Mierzejewska E., Karbowiak G., Slivinska K., Alsarraf M., Rodo A., Kowalec M., Dwuznik D., Didyk Y., Bajer A. 2017. Origins of recently emerged foci of the tick Dermacentor reticulatus in central Europe inferred from molecular markers. Veterinary Parasitology, 237, 63-69. IF-2.356

 2. Kowalec M., Szewczyk T., Welc-Faleciak R., Siński E., Karbowiak G., Bajer A. 2017. Ticks and the city - are there any differences between city parks and natural forests in terms of tick abundance and prevalence of spirochaetes? Parasites & Vectors 10:573. IF-3.036

 3. Miquel J., Świderski Z., Sripa B., Ribas A. 2017. Ultrastructural characters of the spermatozoon of the liver fluke Opisthorchis viverrini (Poirier, 1886) (Opisthorchiidae). Parasitology Research 116, 2499-2506. IF-2.329

 4. Ovcharenko M., Wróblewski P., Kvach Y., Drobiniak O.2017. Study of Loma acerinae (Microsporidia) detected from three Ponto-Caspian gobies (Gobiidae) in Ukraine. Parasitology Research, 116, 1453-1462. IF-2.329

 5. Pyziel A.M., Laskowski Z., Demiaszkiewicz A.W., Hoglund J. 2017. Phylogeny of Dictyocaulus spp. in wild ruminants with morphological description of Dictyocaulus cervi n. sp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) from red deer, Cervus elaphus. Journal of Parasitology 105, 506-518. IF-1.326

 6. Szewczyk T., Werszko J., Steiner-Bogdaszewska Ż., Jeżewski W., Laskowski Z, Karbowiak G. 2017. Molecular detection of Bartonella spp. in deer ked (Lipoptena cervi) in Poland. Parasite & Vectors 10:487, 1-7. IF-3.036

 7. Świderski Z, Miquel J, Azzouz-Maache S, Pétavy AF. 2017. Origin, differentiation and functional ultrastructure of egg envelopes in the cestode Echinococcus multilocularis Leuckart, 1863 (Cyclophyllidea: Taeniidae). Parasitology Research, 116, 1963-1971. IF-2.329

Prof. dr hab. Władysław Cabaj
Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz
Prof. dr hab. Bożena Moskwa
Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN
Dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw IP PAN
Dr Katarzyna Goździk
Mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska
Mgr inż. Marek Bogdaszewski
Mgr Aleksandra Cybulska
Mgr Aleksandra Kornacka
Lek. wet. Katarzyna Filip
Teresa Sitek - starszy technikProfil badań: opis ogólny:

Prowadzone są badania nad pasożytami zwierząt wolno żyjących i domowych, ich rozprzestrzenieniem, morfologią, systematyką, diagnostyką różnicową i biologią, a także nad chorobami pasożytniczymi przez nie wywoływanymi, ich epizootiologią, patologią i leczeniem. Oceniane jest również potencjalne ryzyko zarażenia ludzi i zwierząt, a także drogi transmisji pasożytów.

Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią pierwotniaki z rodziny Sarcocystidae: Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp., nicienie z rodzaju Trichinella, nicienie żołądkowo-jelitowe z rodziny Trichostrongylidae (w tym krwiopijny nicień Ashworthius sidemi), nicienie płucne z rodziny Protostrongylidae, nicienie tkankowe z podrodziny Onchocercinae oraz przywry w rodziny Fasciolidae (Parafasciolopsis fasciolaemorpha i Fascioloides magna).

Duże znaczenie dla prowadzonych badań ma genotypowanie izolatów pasożytów uzyskanych od różnych żywicieli, na podstawie wybranych sekwencji nukleotydowych. Istnieje bowiem możliwość wykazania ewentualnych różnic filogenetycznych pomiędzy izolatami otrzymanymi od różnych żywicieli z terenu Polski a izolatami pochodzącymi z innych krajów oraz porównanie otrzymanych wyników z sekwencjami zdeponowanymi w GenBank.

Ważnym kierunkiem badań jest poszukiwanie potencjalnych markerów do diagnozowania i immunoprotekcji przeciw inwazji nicieni z rodzaju Trichinella u ludzi. Wykorzystywane są białka pasożyta w formie natywnej i rekombinowanej.Główne kierunki badań:

 1. Fizjopatologia w układzie pasożyt-żywiciel (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Bożena Moskwa (kierownik), prof. dr hab. Władysław Cabaj, dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN, dr Katarzyna Goździk, mgr Aleksandra Cybulska, mgr Aleksandra Kornacka)
 2. Inwazje pasożytnicze u zwierząt dzikich i domowych (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz (kierownik), dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw IP PAN, lek. wet. Katarzyna Filip, Teresa Sitek - starszy technik)

Aktualna działalność badawcza:

 • Badanie różnorodności genetycznej polskich izolatów Neospora caninum (kierownik: dr K. Goździk);
 • Badanie aktualnego rozprzestrzenienia Toxoplasma gondii w środowisku sylwatycznym (kierownik: prof. dr hab. B. Moskwa);
 • Identyfikacja gatunkowa nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt wolno żyjących (kierownik: prof. dr hab. B. Moskwa);
 • Molekularna diagnostyka gatunków nicieni płucnych (Metastrongyloidea, Protostrongylidae) u kozic (Rupicapra rupicapra tatrica) w Tatrzańskim Parku Narodowym (kierownik: dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw IP PAN);
 • Pasożyty i choroby pasożytnicze dzikich przeżuwaczy (kierownik: prof. dr hab. A.W. Demiaszkiewicz);
 • Sarcocystis spp. u jeleniowatych żyjących w warunkach fermowych i w środowisku otwartym (kierownik: prof. dr hab. W. Cabaj);
 • Wykorzystywanie białek rekombinowanych Trichinella spiralis do wczesnej diagnostyki Trichinella u ludzi (kierownik: dr hab. J. Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN);

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia, larwoskopia i badania sekcyjne;
 • metody immunologiczne: ELISA, Western blot;
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, genotypowanie, sekwencjonowanie;
 • techniki z zakresu proteomiki: dwukierunkowa elektroforeza (2DE), dwuwymiarowa fluorescencyjna elektroforeza różnicowa 2D-DIGE, spektrometria mas;

Aktualnie realizowane projekty:

 • Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnicę - porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym (UMO-2015/18/E/NZ6/0050) (2015-2019)– kierownik: dr hab. Justyna Bień-Kalinowska, prof. nadzw. IP PAN;
 • Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt (2017/25/N/NZ7/02625) (2017-2018) – kierownik: Mgr Aleksandra Cybulska;
 • Ścisła specyficzność żywicielska nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus mitem? Rozważania nad składem gatunkowym, patogennością i występowaniem Dictyocaulus spp. w Polsce oraz ryzykiem przeniesienia parazytozy ze zwierząt łownych na hodowlane (2017/01/X/NZ6/00262) (2017-2018)– kierownik: dr Anna M. Pyziel;

Wybrane publikacje:

2018:

 1. Cilulko-Dołęga J., Janiszewski P., Bogdaszewski M. 2018. The applicability of the thermography during the breeding season and early nursing in farmef fallow deer. The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 16(3), 186-196. IF-0.291

 2. Grzelak S. , Moskwa B. , Bień J. 2018. Trichinella britovi muscle larvae and adult worms: stage-specific and common antigens detected by two-dimensional gel electrophoresis-based immunoblotting. Parasites and Vectors, 11:584,1-17. DOI: 10.1186/s13071-018-3177-x. IF-3.430

 3. Kornacka A. , Cybulska A. , Moskwa B. 2018. Comparison of sensitivity of two primer sets for the detection of Toxoplasma gondii DNA in wildlife. Acta Parasitologica, 63, 634–639. DOI: 10.1515/ap-2018-0072. IF-1.039

 4. Laurimäe T., Kinkar L., Romig T., Omer R.A., Casulli A., Umhang G., Gasser R.B., Jabbar A., Sharbatkhori M., Mirhendi H., Ponce-Gordo F., Lazzarini L.E., Soriano S.V., Varcasia A., Rostami Nejad M., Andresiuk V., Maravilla P., González L.M., Dybicz M., Gawor J., Šarkūnas M., Šnábel V., Kuzmina T., Saarma U. 2018. The benefits of analysing complete mitochondrial genomes: Deep insights into the phylogeny and population structure of Echinococcus granulosus sensu lato genotypes G6 and G7. Infection, Genetics and Evolution, 64, 85-94. DOI: 10.1016/j.meegid.2018.06.016. IF-2.545

 5. Młocicki D. , Sulima A., Bień J. , Näreaho A., Zawistowska-Deniziak A. , Basałaj K. , Sałamatin R., Conn D.B., Savijoki K. 2018. Immunoproteomics and Surfaceomics of the Adult Tapeworm Hymenolepis diminuta. Frontiers in Immunology, 9:2487, 1-14. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02487. IF-5.511

 6. Pyziel A.M., Björck S., Wiklund R., Skarin M., Demiaszkiewicz A.W., Höglund J. 2018. Gastrointestinal parasites of captive European bison Bison bonasus (L.) with a sign of reduced efficacy of Haemonchus contortus to fenbendazole. Parasitology Research, 117, 295-302. DOI: 10.1007/s00436-017-5663-z. IF-2.558

 7. Tajchman K., Steiner- Bogdaszewska Ż., Żółkiewski P. 2018. Requirements and role of selected micro and macro elements in nutrition of cervids (Cervidae) - review. Applied Ecology and Environmental Research, 16, 7669-7686. DOI: 10.15666/aeer/1606_76697686. IF-0.721

 8. Bełżecki G., Miltko R., Kowalik B., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J., Giżejewski Z., Obidzinski A., McEwan N.R. 2018. Seasonal variations of the digestive tract of the Eurasian beaver Castor fiber. Mammal Research 63, 21-31. IF-1.299

 9. Cybulska, A. Skopek, R., Kornacka A., Popiolek M., Pirog A., Laskowski Z., Moskwa B. 2018. First detection of Trichinella pseudospiralis infection in raccoon (Procyon lotor) in Central Europe. Veterinary Parasitology 254, 114-119. IF-2.422

 10. Demiaszkiewicz A., Bielecki W., Rodo A., Pyziel A.M., Filip K.J. 2018. Parasitofauna of European bison Bison bonasus (L.) in Borecka Forest. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 74, 253-256. IF-0.197

 11. Demiaszkiewicz A., Kowalczyk R., Filip K., Pyziel A.M. 2018. Fascioloides magna: a parasite of roe deer in Bory Zielonogórskie. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. 74, 257-260. IF-0.197

 12. Gondek M., Bień J., Nowakowski Z. 2018. Use of ELISA and Western blot for serological detection of antibodies to E-S antigens of Trichinella spiralis muscle larvae in sera of swine experimentally infected with Trichinella spiralis. Veterinary Immunology and Immunopathology 203, 13-20. IF-1.632

 13. Kołodziej-Sobocińska M., Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Kowalczyk R. 2018. Increased parasitic load in European bison (Bison bonasus) released from captivity - implications for reintroduction programs. EcoHealth doi: 10.007/s10393-018-1327-4. IF-2.649

 14. Kornacka A., Cybulska, A., Moskwa B. 2018. Comparison of sensitivity of two primers sets for the detection of Toxoplasma gondii DNA in wildlife. Acta Parasitologica 63, 635-640. IF-1.039

 15. Moskwa B., Kornacka A., CybulskaA., Cabaj W., Reiterova K., Bogdaszewski M., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bień J. 2018. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in sheep, goats and fallow deer farmed on the same area. 2018. Journal of Animal Sience 96, 2468-2473. IF-1.711

 16. Pyziel A., Bjorck S., Wiklund R., Skarin M., Demiaszkiewicz A., Hoglund J. 2018. Gastrointestinal parasites of captive European bison Bison bonasus (L.) with a sign of reduced efficacy of Haemonchus contortus to fenbendazole. Parasitology Research 117, 295-302. IF-2.558

 17. Pyziel A.M., Dolka I., Werszko J., Laskowski Z., Steiner-Bogdaszewska Ż., Wiśniewski J., Demiaszkiewicz A.W., Anusz K. 2018. Pathological lesions in the lungs of red deer Cervus elaphus (L.) induced by a newly-described Dictyocaulus. Veterinary Parasitology 261, 22-26. IF-2.422

 18. Sulima A, Savijoki K, Bień J, Näreaho A, Sałamatin R, Conn DB, Młocicki D. 2018. Comparative Proteomic Analysis of Hymenolepis diminuta Cysticercoid and Adult Stages. Frontiers in Microbiology 15;8:2672. IF-4.019


2017:

 1. Cabaj W., Bień J., Bogdaszewski M., Steiner-Bogdaszewska Ż., Moskwa B. Potential impact of Neospora caninum infection on farm productivity of fallow deer (Dama dama). Small Ruminants Research 156, 78-81. IF-0.947

 2. Demiaszkiewicz A.W., Merta D., Kobielski J., Pyziel A.M., Filip K.J. 2017. Expansion of Ashworthius sidemi in red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness and its impact on infection with other gastrointestinal nematodes. Acta Parasitologica 62, 853-857. IF-1.160

 3. Gawor J., Borecka A. 2017. Quantifying the risk of zoonotic geohelminth infections for rural household inhabitants in central Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 24, 44-48.

 4. Gawor J., Gromadka R., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2017. A modified method for molecular identification of Baylisascaris transfuga in European brown bears (Ursus arctos). Parasitology Research 116, 3447-3452. IF-2.329

 5. Gondek M., Bień J., Nowakowski Z. 2017. Detection of experimental swine trichinellosis using commercial ELISA test. Polish Journal of Veterinary Sciences 20, 445-454. IF- 0.697

 6. Pyziel A.M., Laskowski Z., Demiaszkiewicz A.W., Hoglund J. 2017. Phylogeny of Dictyocaulus spp. in wild ruminants with morphological description of Dictyocaulus cervin. sp. (Nematoda: Trichostrongyloidea) from red deer, Cervus elaphus. Journal of Parasitology 105, 506-518. IF- 1.326

 7. Sałamatin R., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Cielecka D., Jańczak D., Patkowski4 W., Gawor J., Kornyushin V., Gołąb E., Šnábel V. 2017. Cystic echinococcosis in Poland: genetic variability and the first record of Echinococcus granulosus sensu stricto (G1 genotype) in the country. Parasitology Research 116, 3077-3085. IF-2.329

 8. Goździk K., Odoevskaya I.M., Movsesyan S.O., Cabaj W. 2017. Molecular identification of Trichinella isolates from wildlife animals of the Russian Arctic territories; a new host record. Helminthologia, 54, 11-16. IF-0.609

 9. Laurimäe T., Kinkar L., Romig T., Omer R.A., Casullid A., Umhang G., Gasser R.B., Jabbar A., Sharbatkhori M., Mirhendi H., Ponce-Gordo F., Lazzarini L.J., Soriano S.V., Varcasia A., Nejad M.R., Andresiuk V., Maravilla P., González L.M., Dybicz M., Gawor J., Šarkūnas M., Šnábel V., Kuzmina T., Saarma U. 2018. The benefits of analysing complete mitochondrial genomes: Deep insights into the phylogeny and population structure of Echinococcus granulosus sensu lato genotypes G6 and G7. Infection, Genetics and Evolution 64, 85-94. IF-2.545

 10. Łukasik I., Kornacka A., Goławska S., Sytykiewicz H., Sprawka I., Wójcicka A. 2017. Effects of Acyrtosiphon pisum (Harris) infestation on the hydrogen peroxide content and activity of antioxidant enzymes in Fabaceae plants. Allelopathy Journal 40:143-150. IF-1.050

 11. Moskwa B., Bień J., Kornacka A., Cybulska A., Goździk K., Krzysiak MK, Reiterova K, Cabaj W. 2017. First Toxoplasma gondii isolate from an aborted foetus of European bison (Bison bonasus bonasus L.). Parasitology Research 116, 2457-2461. IF-2.329

 12. Sulima A; Bień J; Savijoki K; Näreaho A; Salamatin R; ConnD.B; Mlocicki D. 2017. Identification of immunogenic proteins of the cysticercoid of Hymenolepis diminuta Parasites & Vectors, 10(1):577. IF-3.035

Prof. dr hab. Mieczysława Boguś
Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
Dr hab. Daniel Młocicki, prof. nadzw. IP PAN
Dr inż. Katarzyna Basałaj
Dr Michalina Kazek
Dr inż. Agnieszka Wesołowska
Dr Emilia Włoka
Dr Anna Wrońska
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak
Mgr Agata Kaczmarek
Mgr inż. Alicja Kalinowska
Mgr Przemysław WilkowskiProfil badań: opis ogólny:

Badane są zagadnienia związane z wzajemnym oddziaływaniu pasożyta i żywiciela: procesy biochemiczne, immunologiczne i molekularne zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel, procesy chorobowe wywoływane przez pasożyta i reakcje obronne żywiciela. Badania prowadzone są w dwóch układach: grzyb entomopatogenny (Conidiobolus coronatus) - owad oraz pasożytniczy płaziniec (Fasciola hepatica) - ssak.

Grzyby entomopatogenne produkujące mikotoksyny budzą szczególne zainteresowanie jako potencjalne źródło nowej generacji insektycydów, dlatego w układzie badawczym Conidiobolus coronatus – owad badane są mechanizmy porażania owadów oraz ich reakcje obronne. Ogromne znaczenie ma identyfikacja oraz określenie roli metabolitów grzybowych w upośledzaniu funkcjonowania układu odpornościowego owadów. Wykazanie obecności wielu substancji wytwarzanych przez C. coronatus jak: alkohol benzylowy, kwas oktanowy, dodakanol, kwas kaprylowy, harmina, nor-harmina, których udział w infekcji nie został dotąd poznany daje nowe możliwości badawcze.

W układzie doświadczalnym Fasciola hepatica – ssak prowadzone są badania nad immunoprewencją inwazji z wykorzystaniem białek natywnych i rekombinowanych, właściwościami immunomodulacyjnymi białek pasożytów w interakcji z makrofagami ssaków, określeniem wpływu komórek nabłonka jelita oraz ich interakcji z komórkami prezentującymi antygen (APC) na indukcję lokalnej odpowiedzi immunologicznej podczas inwazji pasożytniczej. Najnowsze badania dotyczące immunomodulacyjnych właściwości białek płazińców (F. hepatica, Hymenolepis diminuta) wskazują, że mogą one być wykorzystane do bezpośredniego manipulowania procesów immunologicznych w chorobach ludzi o podłożu autoimmunologicznym.Główne kierunki badań:

 1. Molekularne podstawy immunoprewencji inwazji pasożytniczych (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz - kierownik, dr hab. Daniel Młocicki, prof. nadzw. IP PAN, dr inż. Katarzyna Basałaj, dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak, dr inż. Agnieszka Wesołowska, mgr inż. Alicja Kalinowska, mgr Przemysław Wilkowski)
 2. Mechanizmy oddziaływania grzybów entomopatogennych na owady (Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Mieczysława Boguś - kierownik, dr Michalina Kazek, dr Emilia Włóka, dr Anna Wrońska, mgr Agata Kaczmarek)

Aktualna działalność badawcza:

 • Wpływ infekcji grzybem Conidiobolus coronatus na poziom glutationu u mola woskowego Galleria mellonella (kierownik: prof. dr hab. M. Boguś);
 • Immunolokalizacja wybranych białek szoku cieplnego (HSP) w hemocytach larw Galleria mellonella zainfekowanych entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus (kierownik: prof. dr hab. M. Boguś);
 • Pomiar aktywności katalazy w hemolimfie larw Galleria mellonella po infekcji entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus (kierownik: prof. dr hab. M. Boguś);
 • Immunoprewencja inwazji helmintów (kierownik: prof. dr hab. H. Wędrychowicz);
 • Klonowanie i ekspresja białek pasożytniczych helmintów (kierownik: prof. dr hab. H. Wędrychowicz, dr hab. D. Młocicki, prof. nadzw. IP PAN).

Wykorzystywane techniki badawcze:

 • metody parazytologiczne: koproskopia i badania sekcyjne;
 • mikroskopia świetlna i fluorescencyjna;
 • metody immunologiczne: ELISA, Western blot;
 • metody biologii molekularnej: PCR, nestedPCR, klonowanie i ekspresja białek helmintów w układzie prokariotycznym (E. coli) i eukariotycznym (P. pastoris i S. cerevisiae);
 • techniki z zakresu proteomiki: dwukierunkowa elektroforeza (2DE), spektrometria mas, analiza chromatograficzna: chromatografia gazowa sprzężona ze spektroskopią mas (GC/MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektroskopią mas (LC/MS);
 • cytometria przepływowa.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Badanie wpływu stresu na toksyczność, metabolizm i sygnalizację grzyba owadobójczego Conidiobolus coronatus (2017/01/X/NZ3/01020) (2017-2018) – kierownik: dr Emilia Włóka;
 • Ocena przydatności wybranych przeciwciał monoklonalnych uzyskanych dzięki bibliotece fagowej w diagnostyce zarażeń Fasciola hepatica (2017/01/X/NZ5/00261) (2017-2018) – kierownik: dr inż. Katarzyna Basałaj;
 • Ocena właściwości immunomodulacyjnych białek Hymenolepis diminuta (2017/01/X/NZ6/00260) (2017-2018) – kierownik: dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak;
 • Wpływ harmanu i norharmanu, metabolitów entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus, na aktywność fagocytarną hemocytów larw Galleria mellonella (2017/01/X/NZ3/00265) (2017-2018) – kierownik: dr Anna Wrońska;

Wybrane publikacje:

2018:

 1. Bebas P., Cymborowski B., Kazek M., Polańska M. A. 2018. Effects of larval diapause and the juvenile hormone analog, fenoxycarb, on testis development and spermatogenesis in the wax moth, Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). European Journal of Entomology 115, 400-417. DOI: 10.14411/eje.2018.040. IF-0.820

 2. Boguś M.I., Ligęza-Żuber M., Polańska M.A., Mosiewicz M., Włóka E., Sobocińska M. 2018. Fungal infection causes changes in the number, morphology and spreading ability of Galleria mellonella haemocytes. Physiological Entomology 43, 214-226. DOI: 10.1111/phen.12246. IF-1.063

 3. Młocicki D. , Sulima A., Bień J. , Näreaho A., Zawistowska-Deniziak A. , Basałaj K. , Sałamatin R., Conn D.B., Savijoki K. 2018. Immunoproteomics and Surfaceomics of the Adult Tapeworm Hymenolepis diminuta. Frontiers in Immunology, 9:2487, 1-14. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02487. IF-5.511

 4. Wesołowska A. , Kozak Ljunggren M., Jedlina L., Basałaj K. , Legocki A., Wędrychowicz H. , Kęsik-Brodacka M.2018. A preliminary study of a lettuce-based edible vaccine expressing the cysteine proteinase of Fasciola hepatica for fasciolosis control in livestock. Frontiers in Immunology, 9:2592, 1-11. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02592. IF-5.511

 5. Wrońska A.K. , Boguś M.I. , Kaczmarek A. , Kazek M. 2018. Harman and norharman, metabolites of entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus (Entomopthorales), disorganize development of Galleria mellonella (Lepidoptera) and affect serotonin-regulating enzymes. PLoS ONE, 13(10): 1-18, DOI: 10.1371/journal.pone.0204828. IF-2.766

 6. Cerkowniak M., Boguś M.I., Włóka E., Stepnowski P., Gołębiowski M. 2018. Application of headspace solid-phase microextraction followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry to determine esters of carboxylic acids and other volatile compounds in Dermestes maculatus and Dermestes ater lipids. Biomedical Chromatography, 32, 1-13. IF-1.688

 7. Norbury L.J, Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Sielicka A., Wilkowski P., Wesołowska A., Smooker P.M., Wędrychowicz H. 2018. Intranasal delivery of a formulation containing stage-specific recombinant proteins of Fasciola hepatica cathepsin L5 and cathepsin B2 triggers an anti-fecundity effect and an adjuvant-mediated reduction in fluke burden in sheep. Veterinary Parasitology, 258, 14-23. IF-2.422

 8. Sulima A., Savijoki K., Bień J., Näreaho A., Sałamatin R., Conn D.B., Młocicki D. 2018. Comparative proteomic analysis of Hymenolepis diminuta cysticercoid and adult stages. Frontiers in Microbiology, 15, 8:2672. IF-4.019

 9. Wrońska A.K., Boguś M.I., Włóka E., Kazek M., Kaczmarek A., Zalewska K. 2018. Cuticular fatty acids of Galleria mellonella (Lepidoptera) inhibit fungal enzymatic activities of pathogenic Conidiobolus coronatus. PLoS One, 8;13(3):e0192715. IF-2.766

 10. Wesołowska A., Basałaj K., Norbury L.J., Sielicka A., Wędrychowicz H., Zawistowska-Deniziak A. 2018. Sex and vaccination: Insights from female rats vaccinated with juvenile-specific proteases from Fasciola hepatica. Veterinary Parasitology, 255, 91-96. IF-2.422

 11. Wesołowska A., Basałaj K., Norbury L.J., Sielicka A., Wędrychowicz H, Zawistowska-Deniziak A. 2018. Vaccination against Fasciola hepatica using cathepsin L3 and B3 proteases delivered alone or in combination. Veterinary Parasitology, 250, 15-21. IF-2.422

 12. Wesołowska A., Zawistowska-Deniziak A., Norbury L.J., Wilkowski P., Pyziel A.M., Zygner W., Wędrychowicz H. 2018. Lymphocyte responses of rats vaccinated with cDNA encoding a phosphoglycerate kinase of Fasciola hepatica (FhPGK) and F. hepatica infection. Parasitology International, 67, 85-92. IF-2.055


2017:

 1. Bąska, P. Norbury, L.J., Zawistowska-Deniziak, A., Wiśniewski, M., Januszkiewicz, K. 2017. Excretory/secretory products from two Fasciola hepatica isolates induce different transcriptional changes and IL-10 release in LPS-activated bovine “BOMA” macrophages. Parasitology Research, 31, 23-35. IF-2.329

 2. Boguś M.I., Włóka E., Wrońska A., Kaczmarek A., Kazek M., Zalewska K., Ligęza-Żuber M., Gołębiowski M. 2017. Cuticle hydrolysis in four medically important fly species by enzymes of the entomopathogenic fungus Conidiobolus coronatus. Medical and Veterinary Entomology, 16, 2775-2782. IF-1.809

 3. Cerkowniak M., Boguś M.I., Włóka E., Stepnowski P., Gołębiowski M. 2017. Comparison of the volatile compounds of Dermestes maculatus and Dermestes ater pupae: application of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS). Invertebrate Survival Journal, 14, 303-311. IF-0.824

 4. Henker L.C., Schwertz C.I., Lucca N.J., Piva M.M., Prior K.C., Baska P., Norbury L., Januszkiewicz K., Dezen D., Duarte M.M.M.F., Moresco R.N., Bertagnolli da Rosa L., Mendes R.E. 2017. Immune protection conferred by recombinant MRLC (myosin regulatory light chain) antigen in TiterMax Gold® adjuvant against experimental fasciolosis in rats.Vaccine 35, 663-671. IF-3.235

 5. Henker L.C., Schwertz C.I., Lucca N.J., Piva M.M., Giacomin P., Gris A., Rhoden L.A., Norbury L.J., Da Silva A.S., Da Rosa, R.A., Mendes R.E. 2017. Dictyocaulosis in dairy cows in Brazil: An epidemiological, clinical-pathological and therapeutic approach. Acta Parasitologica, 62, 129-132. IF-1.116

 6. Kęsik-Brodacka M., Lipiec A., Kozak-Ljunggren M., Jedlina L., Miedzińska K., Mikołajczak M., Płucienniczak A., Legocki A.B., Wędrychowicz H. 2017. Immune response of rats vaccinated orally with various plant-expressed recombinant cysteine proteinase constructs when challenged with Fasciola hepatica metacercariae. PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(3),1-18, e0005451. IF-3.834

 7. Staniszewska M., Bondaryk, M., Kazek M., Gliniewicz A., Braunsdorf C., Schaller M., Mora-Montes H.M., Ochal Z. 2017. Effect of serine protease KEX2 on Candida albicans virulence under halogenated methyl sulfones. Future Microbiology, 12, 285-306. IF-3.374

 8. Sulima A., Bień J., Savijoki K., Näreaho A., Sałamatin R., Conn D.B., Młocicki D. 2017. Identification of immunogenic proteins of the cysticercoid of Hymenolepis diminuta. Parasite & Vectors, 10:577. IF-3.035
 9. Tarkowski W., Moneta-Wielgoś J., Młocicki D. 2017. Do Demodex mites play a role in pterygium development? Medical Hypotheses, 98, 6-10. IF-1.066

 10. Zawistowska-Deniziak A., Basałaj K., Strojny B., Młocicki D. 2017. New data on human macrophages polarization by Hymenolepis diminuta tapeworm-An in vitro study. Frontiers in Immunology, 8:148, 1-15. IF-6.429