Stacje Badawcze

Łomna Las

Mgr inż. Elżbieta Frączak - kierownik
Darek Kordek
Wiesława Nosarzewska
tel. 22 751 17 44, 22 751 17 14
Na terenie 34 hektarów Instytut ma 7 budynków wolnych (około 1700 m2), pomieszczenia dla dużych zwierząt doświadczalnych oraz zaplecze badawcze i gospodarczo-warsztatowe. Stacja ta jest bardzo ładnie położona na skraju Narodowego Parku. Doświadczenia przeprowadzane są na kozach, owcach i cielętach. Tematami badań są: biologiczne zwalczanie nicieni żołądkowo-jelitowych, transmisja nicieni płucnych pomiędzy zwierzętami dzikimi a hodowlanymi, określanie parametrów immunologicznych korelujących z zakażeniami pasożytniczymi oraz ocena skuteczności szczepionek rekombinowanych przeciwko motylicy wątrobowej.

Kosewo Górne

Mgr inż. Marek Bogdaszewski - kierownik
mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska
Bogusław Pękalski
tel. 89 742 43 80
Stacja jest pięknie położona nad jeziorem Kuc, na Mazurach. Na terenie 330 ha Instytut ma fermę około 200 jeleni (Red deer) Cervus elaphus i około 200 danieli (Falow deer) - Dama dama, budynek muzealny poroża oraz budynek laboratoryjny. Ferma ma odłownie i warunki do przeprowadzania badań doświadczalnych.. Badania tu prowadzone dotyczyły metod hodowli jeleniowatych, a obecnie dotyczą głównie zwalczania pasożytów w hodowli jeleniowatych i optymalizacji hodowli tych zwierząt. Na terenie stacji mieści się Muzeum Poroża z diaporamą. Zwiedzający mają możność zobaczyć wpływ pracy hodowlanej i warunków hodowli na poroże oraz oglądać zwierzęta z bliska. Muzeum jest czynne w okresie wiosenno-letnim, gdy zwierzęta znajdują się na obszernych pastwiskach letnich, a zamyka się przed okresem godowym. W Stacji łączy się edukację ekologiczną i parazytologiczną dzieci i młodzieży z różnych szkół. Prowadzone są zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, a także terenowe umożliwiające bezpośredni kontakt ze zwierzętami w ich środowisku naturalnym.