RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Stacje Badawcze | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Stacje Badawcze

Łomna Las

Mgr inż. Elżbieta Frączak - kierownik
Darek Kordek
Wiesława Nosarzewska
tel. 22 751 17 44, 22 751 17 14
Na terenie 34 hektarów Instytut ma 7 budynków wolnych (około 1700 m2), pomieszczenia dla dużych zwierząt doświadczalnych oraz zaplecze badawcze i gospodarczo-warsztatowe. Stacja ta jest bardzo ładnie położona na skraju Narodowego Parku. Doświadczenia przeprowadzane są na kozach, owcach i cielętach. Tematami badań są: biologiczne zwalczanie nicieni żołądkowo-jelitowych, transmisja nicieni płucnych pomiędzy zwierzętami dzikimi a hodowlanymi, określanie parametrów immunologicznych korelujących z zakażeniami pasożytniczymi oraz ocena skuteczności szczepionek rekombinowanych przeciwko motylicy wątrobowej.

Kosewo Górne

Mgr inż. Marek Bogdaszewski - kierownik
mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska
Bogusław Pękalski
tel. 89 742 43 80
Stacja jest pięknie położona nad jeziorem Kuc, na Mazurach. Na terenie 330 ha Instytut ma fermę około 200 jeleni (Red deer) Cervus elaphus i około 200 danieli (Falow deer) - Dama dama, budynek muzealny poroża oraz budynek laboratoryjny. Ferma ma odłownie i warunki do przeprowadzania badań doświadczalnych.. Badania tu prowadzone dotyczyły metod hodowli jeleniowatych, a obecnie dotyczą głównie zwalczania pasożytów w hodowli jeleniowatych i optymalizacji hodowli tych zwierząt. Na terenie stacji mieści się Muzeum Poroża z diaporamą. Zwiedzający mają możność zobaczyć wpływ pracy hodowlanej i warunków hodowli na poroże oraz oglądać zwierzęta z bliska. Muzeum jest czynne w okresie wiosenno-letnim, gdy zwierzęta znajdują się na obszernych pastwiskach letnich, a zamyka się przed okresem godowym. W Stacji łączy się edukację ekologiczną i parazytologiczną dzieci i młodzieży z różnych szkół. Prowadzone są zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne, a także terenowe umożliwiające bezpośredni kontakt ze zwierzętami w ich środowisku naturalnym.