RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

O Instytucie | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

O Instytucie

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej
Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
w kadencji 2019-2022

Członkowie PAN

Prof. dr hab. Henryk Okarma
Instytut Ochrony Przyrody PAN,
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków


Członkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu:  

 1. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska
 2. Prof. dr hab. Mieczysława Boguś
 3. Prof. dr hab. Władysław Cabaj
 4. Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 5. Prof. dr hab. Bożena Moskwa
 6. Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
 7. Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
 8. Dr hab. Jakub Gawor, profesor nadzwyczajny IP PAN
 9. Dr hab. Grzegorz Karbowiak, profesor nadzwyczajny IP PAN
 10. Dr hab. Zdzisław Laskowski, profesor nadzwyczajny IP PAN
 11. Dr hab. Anna Rocka, profesor nadzwyczajny IP PAN
 12. Dr hab. Vasilij Tkach, profesor nadzwyczajny IP PAN
 13. Dr hab. Daniel Młocicki, profesor nadzwyczajny IP PAN


Członkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu - przedstawiciele
niesamodzielnych pracowników naukowych:
 

 1. Dr Witold Jeżewski
 2. Dr Anna Wrońska
 3. Lek wet. Katarzyna Filip


Członkowie Rady Naukowej IP PAN spoza Instytutu:  

 1. Dr hab. Krzysztof Anusz
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, SGGW
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pok. 338, 02-776 Warszawa

   
 2. Dr hab. Tomasz Cencek
  Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,
  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

   
 3. Prof. dr hab. Maria Doligalska
  Zakład Parazytologii,
  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

 4. Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzwyczajny NIZP-PZH
  Zakład Parazytologii Lekarskiej,
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

   
 5. Dr hab. Małgorzata Kęsik Brodacka
  Zakład Bioinżynerii,
  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,
  ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

   
 6. Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
  ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

   
 7. Dr hab. Sławomir Kornaś
  Katedra Zoologii i Ekologii,
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

   
 8. Dr hab. Rafał Kowalczyk
  Instytut Biologii Ssaków,
  ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża

   
 9. Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Waszyngtona 15 A, 15-269 Białystok

   
 10. Dr hab. Tomasz Mazgajski
  Muzeum Instytut Zoologii PAN,
  ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

   
 11. Prof. dr hab. Wojciech Piasecki
  Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński,
  ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

   
 12. Dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzwyczajny
  Zakład Parazytologii Tropikalnej,
  Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  ul. Powstania Styczniowego 9 B, 81-519 Gdynia

   

Prezydium Rady Naukowej
Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
w kadencji 2019-2022:
 

 1. Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Maria Doligalska – Wiceprzewodnicząca
 3. Dr hab. Anna Rocka, profesor nadzwyczajny IP PAN – Wiceprzewodnicząca
 4. Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska – Sekretarz

Struktura

 
7Z1bd6M2EIB/jR83BySE4THO7nbP6W1P89B23xTQ2ooxcjEucX59xc1GF2wShMsm+CVYCCFmvhmNRsKZwbvN008J3q5+ZSGJZsAKn2bw4wwAe+56/E9ecqhKbFiVLBMaVmWngnv6TKpCqyrd05DshIopY1FKt2JhwOKYBKlQhpOEZWK17ywS77rFS6IU3Ac4Ukv/pGG6qh/D9U8nvhC6XFW39sC8PPGAg/UyYfu4ut8MwO/Fpzy9wXVb1YPuVjhkWaMIfprBu4SxtDzaPN2RKBduLbbyus8tZ4/9TkicdrlgDqt+pIf62UnIRVF9jVnM/yyKByL5JRb/tko3ET+0+SGJw9tc3KeqvOQzjaKq6iNJ00OlXrxPGS9iSbpiSxbj6BfGtlU7uzRha3LHIpYUnYBW8eFnyu7lfWp9wqpox/ZJUNWaH0XJGSVsQ9LkwKskJMIp/VdsClesLI/1jpd+ZZTfBFg12G55RUU18OZiCylOliStLjoJnR80enEqKlTRopay4X9xtCc1SJKaRJ1kK5qS+y0uBJBxqxT19D2i2y/VcdU0SVLydF6mqgCrC1woCsKp+pudbMWpTXnVNBOrXeSCtM6JBr1JYr1rEOtYgxHr/VDEQveaxKqieAvE+tcgFkFJAeaI9X8oYh3fuh6xdZjzWmKfaPpXXnyDqm9/V5XGyrJt6XXRF2bo3LiNz9wR4fYHc8c1GcboNkE0uPGbH1EYbm2QDcBtB6qAOyZcsqVI440D3qKanoBD2/+/ALfHBziPg0dDeB3gvLGgwwaDcIy4o0bW6QOuhjEYH8YOhDcNWVj2RYqBNRDFNhyfeJCPBIHoZr+2O1Bk5rtnzfpkg59OpT+ClRu3aM+yBC3ZttfJhpWG5khUtzKHLt2T0hAXLD40qm3zCrvuHa7v09Yv9QF9CaSyB6/2TM74TU83jR/M9Gw0foHoZonD+SI1xHiXngaKA6Q9R7rh86V+x0PgJc22eKHXGL5rmHPDiREPiZkR29Exj1Tm5yacwMgz87JwAIRXFM7Ik8CycCBwriccYDojM7BwnNoPXEU4pmfzAwsHWd4VhWN6jjiwcFzrig7ZVTN5jSftGlaI4jum95rJvSLV1x5+XApwZh3DEzHdAaBe8r3THdIqS8cEx0vnNNJijl2lB9tCHqk69M7PgOSlIl+o3nsCBEaYe7CRJ0rUsYSg0FJ99nHgaVqeK+n7VaO99Vb2jhi3LzkP/urkg9KQM1jYD8Y433edM5lIBX411B0MfnR+hfSleTjtetJLBjBTw49xU3As0Uv7oBPASjvAVTzfIEOW3N/adDv3S6zfexSan1/HGV3Ctx3lrghKERAaBEslZh0JTh7Up6271q+fwxR+vmcWP37jkg7r+L2Mrh2A6oKvJKG8iySpQ/DRBAo6NIFVolLFrH03knSeFI4wGw08Od4XR281WX9cJBSmhQbGZ+1+RDfid1g88INlWjxxWfCdFRZ1Epz7z57VJz7sCrBueQVobZ9OJ+tWPh4Ssk45UlVrvGdlg+JNeHHjxpKiuMhTURsJ4ffFD0WFXHk512VPitM4osuYHwdcM7mdLHK90QBHt9WJDQ3DwhYrB8VvgxYz9DF/Km45tRFU9iRahjZwN4AHhPJuVGHNXYOHrcND3hH4KjxMb/4zIB4X2OLuEUFY0BZjXQ+p0tIt9NSrCH2kBXWpy57GBLTG9AcOMT/5G96vWYYnk+rHTNeNCcCARdWLYHpGXsuDGaq+4V06u3Nmvr8Ncrxql50fHzuZ1LXD3c0RwUOwmiC8mJSStirbCOo2UzWHfd3GZRP7hXzVjY97tnQMiMVoGL0oKG0GoPYw8yUEpAUQ2C1jrDYkwyJHe4a207Tdp7VfoF99VDlAUxMvqMs+/8D+9Pfl7A7OFjCKJ5/awaci1z+X+ZQ8rC7zOZSLhbo8cam33RbHXaiyfRNs6lv5htezOzTzAA61NJI119yS0vyJcveasWgfPNJCOTuWX7q4O6QxDdIu8Wf5xO+aVFtyhECzJw/4Q8Go26t0DYw2LCLrfYST0p1ZNNcYXpckqdUzXro/tvhMicTbh+ogowHN36Vv4e59AuZIu3Y8cHHNE+lmwiZ4023/GqnzUzzfloZkQwX3t8Xp6Xuc4WedJ3xujNin5ibn2GV+LgWJtrozRvsSpwnf6LTPyPtR9uchxFkxQrLJUwna9rVRWb00AzWvf8GB0jEOGEj5C/oQUZaSdXt09C51nyvfOfPun0751lDKb5879lP+fboP6X6TT/lYMeGLg3Uey0wgnEBwpFcJLzsBMBQHdj1tnHZoXUrfdP0tH7Uh+W1AuSFzO7Sc9uCzn1l/fKa4jBvVMO823NCYcg3i4PAYsw9qjZ/YbstCnPA48UJM2Awe36VvUGBx1dy4fhXPxKjQviTeb+5ymwQrmuXDQkvoP2m/9P1AenvR16zPDRYT6Fa8TWj/W0ZJ8lymg7nTjCmeOLjAQT3jq2eFwNLleq8xTUDtK/v9qLgn64RwHChOJxwuvD7j5et9QnrflV711LympssaGCGiPWvQj4ifd7R0EkuWFdklf5F/z8OliY+zfMyRxAdAc92ujyYeun3vRvBozyv0dBh4w/LEeBTnuXFV+bsUxyyjuzXTni4XGbc8SmWZlLKcuGp7bU/2OxBqHM18oHAUtScpepLUJCUn4nCGmMWXrxMnL+XEgdYl/6OjxkRSGw21+sypCR7zDQwPOMRZ8Kzfy5Cv4xUzZZttYvI4oXMJHXnoOuZdLs14jcCi2yN/XVh+ZjuSCSnSCZROoLh2xw3ORn5mzFJ/VPo9ZkXln7IBrjfET9lcaNbgT9lY6utLk17zbTP2EHq90KxJvaqv30565b4QaX+5sa9eLzRrUK91VmPSqxg1Odr34Pvq9UKzr9Yr/3r6DyZl9dP/iYGf/gM=