Aktualności

19 marca 2019

Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”

W dniu 15 marca 2019 r. w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie odbyło się Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”. Organizatorem sympozjum obok […]
14 marca 2019

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
8 marca 2019

List intencyjny o utworzeniu Szkoły Doktorskiej

Wprowadzenie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, jej zapisy określające zasady uzyskiwania stopnia doktora oraz prowadzenie kształcenia w ramach Szkół Doktorskich skłoniło cztery instytuty: Muzeum i Instytut […]
8 marca 2019

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022. W posiedzeniu uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego […]