RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Aktualności | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie | Strona 12

Aktualności

6 lutego 2017

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że pan doktor Marek Rabczyński, autor wywiadu zamieszczonego na stronie internetowej Akademii Prywatnej Opieki Zdrowotnej nigdy nie był i nie jest pracownikiem Instytutu Parazytologii […]
20 grudnia 2016

Sesja Sprawozdawcza Instytutu

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyła się wewnętrzna Sesja Sprawozdawcza Instytutu. Pracownicy przedstawili wyniki badań uzyskane w ramach realizacji 22 tematów statutowych, a także aktywność […]
20 grudnia 2016

Nowe Władze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się Zebranie Wyborcze Oddziału Warszawskiego PTP. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Oddziału w […]
20 grudnia 2016

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Naukowej. Członkowie Rady dyskutowali nad […]