RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018 | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
27 lipca 2018
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka”
9 października 2018

W dniach 19-24 sierpnia 2018 r.

w Daegu, Korea Południowa odbył się 14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018. W kongresie uczestniczyło 1385 naukowców z 80 krajów z całego świata. Przedstawiciele parazytologii mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich najnowszych badań w formie prezentacji ustnych, bądź plakatów. Podczas kongresu przedstawiono 820 prezentacji ustnych w 134 sesjach oraz 484 plakaty w 2 sesjach posterowych.

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN reprezentowały dr Anna Stachyra oraz mgr Sylwia Grzelak, które prezentowały wyniki badań prowadzonych w ramach projektu NCN, SONATA BIS (UMO-2015/18/E/NZ6/0050) realizowanego w Instytucie pod kierunkiem dr hab. Justyny Bień.

Przedstawione doniesienia w formie plakatów dotyczyły:

  • Cloning, expression and identification of Trichinella britovi multi-cystatin-like domain protein (CLP)” autorstwa: Stachyra A., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Bień J.
  • Cloning, expression and identification of Trichinella britovi 14-3-3-like protein 2 (14-3-3-LP2)” autorstwa: Stachyra A., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Bień J.
  • Trichinella britovi muscle larvae and adult worms: Stage-specific and common antigens detected by two dimensional gel electrophoresis (2-DE) based immunoblotting” autorstwa: Grzelak S., Bień J.

Zaprezentowano również postery

  • Preliminary data on Sarcocystosis spp. in farm fallow deer (Dama dama) in Poland” autorstwa: Grzelak S., Cabaj W., Bień J., Goździk K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. oraz
  • Immunomodulatory effect of recombinant Fasciola hepatica cathepsins on human macrophages” autorstwa: Stachyra A., Sielicka A., Basałaj K., Norbury L., Wesołowska W., Wędrychowicz H., Zawistowska-Deniziak A.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mgr Sylwia Grzelak jako jedyna z polskich uczestników prezentowała swoje wyniki w formie referatu pt. „Immuno-proteomic analysis of Trichinella spiralis and Trichinella britovi muscle larvae excretory-secretory proteins recognized by sera from patients with trichinellosis„.

Wygłoszone podczas międzynarodowego kongresu referaty oraz prowadzone dyskusje pozwoliły na wymianę wiedzy oraz doświadczeń specjalistów.

Zgodnie z decyzją Światowej Federacji Parazytologów, gospodarzem kolejnego kongresu – 15th ICOPA będzie Kopenhaga.