RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

About the Institute | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

About the Institute

Scientific Council

Members of Scientific Council
Witolda Stefański Institute of Parasitology of the PAS
2015-2018

Members of Polish Academy of Sciences:

Prof. dr hab. Jerzy Lipa
Corresponding Member of PAS
Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny
Instytut Ochrony Roślin PAN
ul. Miczurina 20 60-318

Poznań Prof. Jan F. Żmudziński
Corresponding Member of PAS
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy


Members of Scientific Council from IP PAS:
 

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Boguś
 2. Prof. dr hab. Władysław Cabaj
 3. Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 4. Prof. dr hab. Bożena Moskwa
 5. Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
 6. Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
 7. Dr hab. Jakub Gawor, prof. IP PAS
 8. Dr hab. Grzegorz Karbowiak, prof. IP PAS
 9. Dr hab. Anna Rocka, prof. IP PAS
 10. Dr hab. Vasilij Tkach, prof. IP PAS
 11. Dr hab. Daniel Młocicki, prof. IP PASMembers of Scientific Council from IP PAS - representatives
of dependent academics:

 

 1. Dr Witold Jeżewski
 2. Dr inż. Emilia Włóka


Members of Scientific Council from IP PAS from outside the institute:
 

 1. Dr hab. Tomasz Cencek
  Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

   
 2. Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
  Katedra Biologii i Genetyki Medycznej
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  pl. Hallera 1, 90-64 Łódź

   
 3. Prof. dr hab. Anna C. Majewska
  Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii,
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

   
 4. Prof. dr hab. Wojciech Piasecki
  Zakład Chorób Ryb, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
  ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin

   
 5. Prof. dr hab. Henryka Długońska Zakład Immunoparazytologii
  Katedra Immunobiologii i Biologii Infekcyjnej,
  Instytut Mikrobiologii i Immunologii,
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
  Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

   
 6. Dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzwyczajny
  Zakład Parazytologii Tropikalnej,
  Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii –
  Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej,  Gdański Uniwersytet Medyczny
 7. ul. Powstania Styczniowego 9 B, 81-519 Gdynia
   
 8. Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Waszyngtona 15 A, 15- 269 Białystok

   
 9. Dr hab. Sławomir Kornaś
  Katedra Zoologii i Ekologii
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

   
 10. Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzwyczajny NIZP-PZH
  Zakład Parazytologii Lekarskiej
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

   
 11. Prof. dr hab. Maria Doligalska
  Zakład Parazytologii
  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Structure

 
5V1bc+o4Ev41qZp9CGXjC/CYy8nM1s7UpIbaPbv7ZkABTcBibRGS8+unbUvGkuzYBsvWEh4Ay7IkWl9/6m5duHEedu8/R8F+8xtZoe3N2Fq93ziPN+Ox7ToufCQpH1nKZGplCesIr1imU8Ic/0AskWc74BWKhYyUkC3FezFxScIQLamQFkQROYrZXshWrHUfrHmNp4T5Mtiqqd/xim6y1OnYP6X/gvB6w2u2/Vl2ZxEsX9cROYSsvpux85K+stu7gJfFfmi8CVbkKCS9W9mlw4r8YNc2u94HodDIH4TshIQIxblAWZkvmLWUXS9ItEJRlsTTtjh8LYrN+QY9HBECTybfdu8PaJv0Mu/A7LGniru5BCMUCnVXPeB62RNvwfbAGs9ERD94t6BwdZf0LlyFJITE+5gGEZXSNnS3hSsbvkLd0ce/4QJkmF38J7kYecnlO6b5LfheuBOunjA0LruXVlG4TnsXJa1OrrI2opWCp9PvZkkxOURLlstl+gFFrxHL5p6kDnqFyA5BcyHP8QRAj3XVpoA9nhahbUDxm9iMgHXoOi8ur+GZYGggwI2hgKse01h3MhWLyJrPnir2Y11BFvutvKDsNysFQScGyc/l2fZJhri6wbYl1jNxJHzV5B9PM2Vm+eFL1gJ+VeiDU1KK2XL8Mmr4DL4icgow/RNR+sFYMDhQAkkkohuyJmGw/ZWQfQ5nGf8iVM8DI2toEYupLqpQbIyxglSLQvtnjKLfF38mjA18Eyxg1EgffcQRpJHoRERcgk8ohDegeRokDzkx5MMktBmmuPDTnyD2S0Huxw2maL4P0h98hBFLlH5MI/Ka8zyUw+T4hiKKOHoqJKnKiKuBL8GNXRa02eZpRXXmj7WQKlwWBPupoOdLDO3HL3gJ6Q8AxyUGWZULPViQA72lG3SLw5hieqAoacHYiYJVIIq/CBczxO8aKf5/4SW6PYEd7JLkXeiUu5eXAEcp7zXTBDZs8q6YGNcVE7EnbG4K9tMVCk+zYU2TmcHsB2ZopPe4mZEbHamh0YuZkYJBZPYiU/ZuZNhsjM6xwMtta2TkgGEF3XKjo2sjo6LBVe1ypHa1zi8ayW2Nkna88zMKURQkutGWdJgOcZVKHROjOEeR68Ckw+2VAuvcrXY4xPDrM4UaW4/4DccgXIWOagSoQVxjj1mzGsSlyoYR8Jdg5KKqDE+/XCva0q+MF7mcjtjX4eX+f7CviuwGPuHVhDQ4xRWNjWHR7rsjfzrzPc+eQHDF4QEN1tnO1BtNZo5tOa47HU+8mXOmLnjeiJcx9ccWs7nyKMPntXSkKbkGlgc36vMz+6kz5LNYZbfI7xXdQ8HW4bLjOJXH2MaBOAUTelharoc3uCsscREWbadouUmNpsEtJYcPqX1YSlyJipII8S414f9IZgGGl0ce7e1FHoxMv8T4WhamNYup8lm/1kNoHeVpYire4KYM6sxa5u+YCZ0msSuA1ZxdMnBXTjuUaYIM3boph6ZTF2eCnkU3i6B3iiHOHiYnHjYYwfStdbdcgiBpwDDYKDjLCConLPMC5Z7kE+p0/VtEypmwcbhWIiNnyF2AjBly92XrrF+5q2PpV/JVS2ll2LF0IjqrenxVzzfAV3Vn7XxVJX/HviqfJblS5A+FaC+L/lzux8oFcbzoxqVkvdXnlxc4tcP95ThWrcNnFMWJHQapv7/A/DIs+erfRZQtjH5dZjUQ9Z1Er8mse/CCKJTlb6G6+xV+g6/r5GsuqewO1FC4aYD8enWxed1fwyxgYBFc7FSrTCHRs13sWjbWRKJ1LrZCojUudg1JdzVhPkfLCIFIcJAsehJciaKytnYlNNDB0FPbjp7p2ysK6FfMYrbW4SpDWLcOS9Ool4exSsK2D97N1Ca7EBYWWk8YwXJ9dWCeU+iGJApg6sDMZxh7GZjVFSXXOzBniDFlEPasM5fGQ0GjqTexXfC0k/easV2TOvPmN6UZ12+ZXxzyuxqS/0FidCSX0cMpdLihFAjhLl3Q/HQ8HkevafGwt2a0BzWDVGHQNz9u63lM/4cyA75S/FDAw/B8NGWi7paPFJrTxUes+U35xXNb5hf57mLzJdunJSD9EQFg6A4gw9bQ9mqHyMv6el296eqZg2+uwTlH5IRxYoLm2m3QRryKpVzt1/9IGy+axk3PUQnVGP01WEACSSZO7zHZkjWG3bUlozbM7UGQEp8icfK4rTyRlvkcRAE8BXuETfEGZC2c8P2GGrSwykYqCJ0JKNlTpEjwOSKU/ABXq4mlxCdZoRoCa9VJhBOhJ/vAbpmMchSk+DJrF56kAzo7pYmV5GqZa+pkPXvVivmONzkXMdJ/KEZerTY7k1vlgjyOs673H0m2jF8zJ5XPrZTn78oXU8i9bB5l/hFTBAcenCioltoDODZhbP2XkHVyrETLIeEXtIUdNXTz6ZDQiNeYTuZKW5wCMGR7q7TJfnBe07re2wBeEzhs0CkhWcXzrm8dTpa2SOvisBpOUtsljdnaOKyewtLbj+gNbck+8e5aEtkfaB+R1SFdkqbBvG3EZdJKuAyEZkWyuGIYwmWe6t9fL5cJeCgZZyp0sSnXNac1uaazac2XznnRRWs1NKW2SxqydZpm5aTy993uEJKFyHZnE4t0AksWfjba+Zu6AxOLllCZoc6fx4LHAtkMeviE7LP5fMriUudvouvwCcn5mzJma+r8Sfk1OH/Pmw9Yl5/RSWPikA6s8VIiMdq7Gpw4tByNZ6pFUsTD4N5V3vWXele6SKJG6WvNFp0kUW6GgLu13KBdcvRJboUskuW2VR7RT/Eh3gMoAXTsZpycgVmEv/+/Q3JO5T0QELrlsIDZfcsewW/jd3mBfysYP1lRYt3lPtrZlhIbZnJtNi9MLrtggxPetYfJBcKrCInXKKx+F+xs7pNdMF3cV8NltS7YhdynwlbdgfEJD/5Gtmh52AaVOw2Ux6RAlXFTnjppQxW2lpCzoQuOMmQNeG7UCNY8jWeubU980Dpx3yAkOiNvOs2znLk8sqYaOOB3ZBWr6eVY4SnjmKbHCkvHEOtwurLYMKxXzKPDSsgaaoAjW9PzRNMDQi6PIzNp56cdmxdHlsM9s5JYZZ9GjH/tceQiQfklc/0CRgYP90z4qriLD7vjo57mcM+sZj+p7PlJ+Ydhnu84WZvdGetIB4365gWZ5VjR4Kxz7UFmgWGGDSjLCnjuDnc5VqSLYWoYo9a/upBhVKxWLBstp5Zvewx/dULxZy5QxUT8M/ztitmuk07aOCNGlwX2903EVsfjzi1z1PJeN3AzjRT/GpzEtWymMZXEKzbT1JCQ/vjX2Xwux7908XkNP9fGvzrn8+s+SafM46km+Io4QvewrYvOWNash+gM/L4BojMz5jM1jc5I0ZzOfCS8iALG+mUDIr8tbSvNNtYaHUSxrYGPl+B/rPcloiiTsuFx2NXGcvBj0lEUZSYTnaYoim2xSYmmYRT5gYtHRa5RX8KYmxjlkZ/Y61KXXBdc69BXa/N1D1c1bP18WGxxvEkPYx3cU9Y6IqnSUE83et7AuzWnh1Xq3/YuEDni2LNAej9z/YqOgqocnFrzE1jbnxjjUHAPxjhve2Pq6vQcV7g8/Tlxlv30X9TOt78A