Zajęcia ze studentami w IP PAN

Kolejny przypadek włośnicy u dzika w województwie mazowieckim.
12 marca 2018
Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza 7”
14 czerwca 2018

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego (dr Katarzyna Goździk, dr hab. Justyna Bień) byli zaangażowani w realizację fakultetu laboratoryjnego ze studentami Wydziału Biologii II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego, studentami farmacji i nauk biomedycznych w ramach projektu pt. „Modele laboratoryjne diagnostyki parazytologicznej”. Zajęcia prowadzono w semestrze letnim od 16 kwietnia do 5 czerwca, 2018 roku.

Koordynatorem zajęć był Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego a partnerami spoza UW byli Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie i AmerLab Sp. z o.o, Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych (UW/WUM).

Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i ludzi wykorzystując modele laboratoryjne. Studenci realizując te zajęcia poznali gatunki chorobotwórcze oraz zapoznali się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi.

Pracownicy Instytutu Parazytologii w ramach fakultetu przeprowadzili zajęcia pt.:

  1. Pierwotniaki pasożytujące w tkankach Neospora sp., Toxoplasma gondii i sporowce tkankowe w ramach których studenci zapoznali się z hodowlą pasożytniczego pierwotniaka Neospora caninum i Toxoplasma gondii, metodami serologicznymi (ELISA, Western Blot, IFA) i molekularnymi wykorzystywanymi w diagnozowaniu neosporozy.
  2. Diagnostyka zarażenia Trichinella spp. w ramach którego studenci zapoznali się z metodami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w diagnostyce włośnicy tj. ELISA, dwukierunkowa elektroforeza oraz immunoblot. Studenci wykorzystując komercyjny zestaw ELISA zbadali dynamikę odpowiedzi immunologicznej na podstawie poziomu przeciwciał klasy IgG w surowicach pochodzących od eksperymentalnie zarażonych zwierząt.