Aktualności

7 czerwca 2019

Wizyta pracownika Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w ranach bezdewizowej wymiany pomiędzy Akademiami.

Od dnia 27 do 31 maja 2019 roku w Instytucie Parazytologii przebywała DVM Miroslava Vargova z Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. Jej pobyt związany […]
7 czerwca 2019

Zajęcia ze studentami Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – druga edycja

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego (dr hab. Justyna Bień,  dr Katarzyna Goździk  oraz mgr Sylwia Grzelak) po raz drugi byli zaangażowani w realizację fakultetu laboratoryjnego ze studentami […]
27 maja 2019

Posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu

W dniu 20.05.2019 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu. Uczestniczyli w nim członkowie Komitetu z […]
23 maja 2019

8 Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”

W dniach 17 – 19 maja na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”. W tej konferencji uczestniczyła mgr Anna […]