RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Aktualności | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie | Strona 14

Aktualności

20 grudnia 2016

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie W dniach 17-22 października 2016 r. dr hab. Grzegorz Karbowiak przebywał w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena […]
4 listopada 2016

Spotkanie Europejskiej Rady do Spraw Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP)

W dniach 19-20 października 2016 odbyła się w Granadzie (Hiszpania) konferencja „Vector-borne Diseases 2016” (Choroby przenoszone przez wektory) zorganizowana przez ESCCAP – Europejską Radę do Spraw […]
4 listopada 2016

XX Festiwal Nauki w Instytucie

  XX Festiwal Nauki w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Zgodnie z wieloletnią  tradycją pracownicy Instytutu prezentowali swoją wiedzę podczas tegorocznego XX Festiwalu Nauki, który odbywał […]
10 października 2016

Komisja oceniająca działalność Instytutu

W dniach 20-21 września 2016  działalność Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN została poddana ocenie przez Komisję powołaną przez Radę Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Uchwała […]