Aktualności

22 lipca 2020

Telazjoza u żubrów

Chorobotwórczość nicieni z rodzaju Thelazia, lokalizujących się w gałce ocznej przeżuwaczy polega na mechanicznym drażnieniu spojówek i rogówki oraz toksycznym działaniu metabolitów pasożyta. U zarażonych zwierząt […]
12 lipca 2020

Trwa nabór do Szkoły Doktorskiej BioPlanet (2020/21)

Trwa nabór  kandydatów na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej BioPlanet Instytut Parazytologii przypomina, że trwa nabór kandydatów na czteroletnie kształcenie doktorantów […]
15 czerwca 2020

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Pracowników IP PAN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS i  SONATA. Naukowcy z Instytutu Parazytologii uzyskali finansowanie na realizację dwóch projektów. […]
8 marca 2020

Podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa z Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych”, […]