RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Samodzielny Referent w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Samodzielny Referent w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kaczmarek
28 listopada 2018
4th International Conference for Veterinary Medicine Students
10 stycznia 2019

Poszukujemy pracownika na stanowisko samodzielnego referenta w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę korespondencji, spotkań, łączenie rozmów telefonicznych,
 • Koordynację obiegu dokumentów,
 • Przygotowanie prostych pism,
 • Weryfikację, edycję oraz formatowanie dokumentów
 • Porządkowanie, kopiowanie, skanowanie, i archiwizacja dokumentów,
 • Nadzór nad terminowym przepływem informacji dokumentów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Dobrej znajomości pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość angielskiego na poziomie dobrym
 • Umiejętności zarządzania przepływem informacji,
 • Skrupulatności,
 • Nienagannej kultury osobistej,
 • Energii, otwartości, komunikatywności,
 • Zainteresowania nawiązaniem długoterminowej współpracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w przyjaznej firmie,
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość uzgodnienia formy współpracy,
 • Dogodną lokalizację w Centrum Warszawy

Zgłoszenia prosimy wysyłać najpóźniej do 15 stycznia 2019 na adres: btokarska@twarda.pan.pl

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818

Warszawa

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.