RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

XXII Festiwal Nauki w Instytucie | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

XXII Festiwal Nauki w Instytucie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka”
9 października 2018
Oferta pracy na stanowisko asystenta
27 października 2018

W dniach 25-27.09.2018

zgodnie z wieloletnią  tradycją pracownicy Instytutu prezentowali swoją wiedzę podczas tegorocznego XXII Festiwalu Nauki. Wieloletnim koordynatorem Festiwalu z ramienia Instytutu jest dr inż. Emilia Włóka.

W ramach Festiwalu odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI).

Ze względu na duże zainteresowanie w latach ubiegłych, kolejny już raz organizowane były warsztaty:

„Biologia: jakie to proste, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o swojej komórce”. Organizatorami zajęć były: mgr inż. Alicja Kalinowska, dr inż. Agnieszka Wesołowska, mgr Sylwia Grzelak, mgr Przemysław Wilkowski oraz dr inż. Katarzyna Basałaj. Na warsztatach uczestnicy poznali budowę i organizację komórki oraz procesy w niej zachodzące. W części praktycznej dzieci samodzielnie wybarwiły swoje komórki nabłonkowe i obserwowały je pod mikroskopem. W ramach zabawy uczestnicy zbudowali kolorowy model DNA i razem „wyprodukowali” białko.

Kolejne zajęcia „Akademia Czystych Rąk”, organizowane przez mgr Annę Myczkę, promowały zdrowie i higienę wśród dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się kiedy i jak przenoszą się mikroorganizmy chorobotwórcze, co to są bakterie, wirusy i pasożyty oraz jak poprawnie myć ręce i jak dbać o higienę gdy nie ma dostępu do wody.

Wzorem lat ubiegłych na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.  

W Festiwalu organizowanym przez Instytut uczestniczyło 131 osób.