RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka” | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka”

14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018
6 października 2018
XXII Festiwal Nauki w Instytucie
15 października 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problemy współczesnego społeczeństwa

Lublin, 16 listopada 2018 r.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne
 i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa,

która odbędzie się 16 listopada 2018 roku w Lublinie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Wydarzenie to ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą Konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania będziemy poruszać takie tematy, jak diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Uczestnicy Wydarzenia mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 11 października 2018 r.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej  www.konferencja-chorobyzakazne.pl