RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN

Konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”
26 lipca 2018
14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018
6 października 2018

Instytut Nauk Geologicznych PAN – Lider Projektu

 

wraz z Partnerami:

– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
– Instytutem Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
– Instytutem Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,

informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.:

„Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”

Poddziałanie 1.3.1
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegającą na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu dachu, modernizacji instalacji c.o i c.w.u., modernizacji oświetlenia, modernizacji wind, wprowadzeniu zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesieniu instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montażu paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych, wymianie baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2020

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł