RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN
8 lipca 2018
Konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”
26 lipca 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku

w Łodzi odbył się 57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej nt. „Choroby pasożytnicze i grzybice – aktualny problem zdrowia publicznego”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne ŁO, Zespół Parazytologii i Mykologii Komitetu Biologii Organizmalnej II Wydziału PAN oraz Katedrę Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W konferencji uczestniczyły: mgr Aleksandra Cybulska, mgr Sylwia Grzelak, mgr Aleksandra Kornacka, mgr Anna Myczka, dr hab. Justyna Bień oraz prof. dr hab. Bożena Moskwa.

Konferencja składała się z trzech sesji i obejmowała 24 referaty dotyczące różnych aspektów parazytologii klinicznej i środowiskowej. Uczestniczki wygłosiły 4 referaty:

  • Wykrywanie Anaplasma sp. w tkankach metodami molekularnymi/Detection of Anaplasma sp. in tissues by molecular methods – mgr Anna Myczka;
  • Identyfikacja antygenów eksrecyjno-sekrecyjnych larw mięśniowych Trichinella spiralis i Trichinella britovi rozpoznawanych przez surowice od pacjentów ze zdiagnozowaną włośnicą/Identification of Trichinella spiralis and Trichinella britovi muscle larvae excretory-secretory proteins recognized by sera of patients with trichinellosis – mgr Sylwia Grzelak, prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, dr hab. Justyna Bień;
  • Rola gatunków inwazyjnych w rozprzestrzenianiu nicieni z rodzaju Trichinella w środowisku naturalnym w Polsce/The role of invasive species in spreading of nematodes from the genus Trichinella in the natural environment in Poland – mgr Aleksandra Cybulska;
  • Występowanie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii and Neospora caninum u szopów praczy (Procyonlotor) z Czech, Niemiec i Polski/Occurrence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in racoons (Procyonlotor) from the Czech Republic, Germany and Poland – mgr Aleksandra Kornacka.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa przewodniczyła jednej z sesji DKPL.