RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Zajęcia ze studentami w IP PAN | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Zajęcia ze studentami w IP PAN

Kolejny przypadek włośnicy u dzika w województwie mazowieckim.
12 marca 2018
Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza 7”
14 czerwca 2018

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego (dr Katarzyna Goździk, dr hab. Justyna Bień) byli zaangażowani w realizację fakultetu laboratoryjnego ze studentami Wydziału Biologii II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego, studentami farmacji i nauk biomedycznych w ramach projektu pt. „Modele laboratoryjne diagnostyki parazytologicznej”. Zajęcia prowadzono w semestrze letnim od 16 kwietnia do 5 czerwca, 2018 roku.

Koordynatorem zajęć był Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego a partnerami spoza UW byli Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie i AmerLab Sp. z o.o, Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych (UW/WUM).

Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i ludzi wykorzystując modele laboratoryjne. Studenci realizując te zajęcia poznali gatunki chorobotwórcze oraz zapoznali się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi.

Pracownicy Instytutu Parazytologii w ramach fakultetu przeprowadzili zajęcia pt.:

  1. Pierwotniaki pasożytujące w tkankach Neospora sp., Toxoplasma gondii i sporowce tkankowe w ramach których studenci zapoznali się z hodowlą pasożytniczego pierwotniaka Neospora caninum i Toxoplasma gondii, metodami serologicznymi (ELISA, Western Blot, IFA) i molekularnymi wykorzystywanymi w diagnozowaniu neosporozy.
  2. Diagnostyka zarażenia Trichinella spp. w ramach którego studenci zapoznali się z metodami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w diagnostyce włośnicy tj. ELISA, dwukierunkowa elektroforeza oraz immunoblot. Studenci wykorzystując komercyjny zestaw ELISA zbadali dynamikę odpowiedzi immunologicznej na podstawie poziomu przeciwciał klasy IgG w surowicach pochodzących od eksperymentalnie zarażonych zwierząt.