RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii

Granty
15 lutego 2018
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
12 marca 2018

W dniu 23 stycznia 2018 r.

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN. W posiedzeniu uczestniczył prof. dr hab. Romuald Zabielski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Posiedzenie Rady było podzielone na dwie części.

W części otwartej wręczono dyplom doktora nauk biologicznych dr Michalinie Kazek.

Po prezentacji Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Bożeny Moskwy, podsumowującej działalność Instytutu w 2017 r. wysłuchano sprawozdań z realizacji wybranych tematów statutowych:

  1. Wpływ infekcji entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus na poziom wybranych białek szoku cieplnego (HSP) w hemolimfie larw Galleria mellonella (temat 8) – dr inż. Anna Wrońska;
  2. Klonowanie i ekspresja białek pasożytniczych helmintów (temat 13) – mgr inż. Alicja Sielicka;
  3. Badanie pasożytów szopów praczy (Procyon lotor) (tematy 19, 20) – mgr Aleksandra Cybulska i mgr Aleksandra Kornacka;
  4. Utrzymanie unikatowej hodowli jeleniowatych w Fermie w Kosewie Górnym (temat 21) – mgr inż. Marek Bogdaszewski, mgr Żaneta Steiner-Bogdaszewska.

W części zamkniętej zatwierdzono sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2017, podjęto uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Grzegorzowi Karbowiakowi oraz zatwierdzono plan finansowy Instytutu Parazytologii na rok 2018.