RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Festiwal nauki | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

Festiwal nauki

ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym
19 stycznia 2012

Udział Instytutu Parazytologii PAN w Festiwalu Nauki

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Siedziba Festiwalu mieści się od początku w ICM UW.

Instytut Parazytologii PAN bierze czynny udział w Festiwalu Nauki od 1998 roku (II Festiwal Nauki). Co roku prezentujemy szereg ciekawych wykładów, warsztatów i lekcji poświęconych parazytologii ogólnej, lekarskiej i środowiskowej, oraz tematy popularnonaukowe.

Wykładowcami zaangażowanymi w organizację Festiwalu na przestrzeni ostatnich lat byli:
Prof. dr hab. Mieczysława Boguś (koordynator II FN)
Prof. dr hab. Irena Wita,
Prof. dr hab. Jan Dróżdż,
Prof. dr hab. Teresa Pojmańska,
Prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska,
Doc. dr hab. Bożena Moskwa,
Dr Anna Borecka (koordynator III, V-XI FN),
Dr Monika Kozak,
Dr Luiza Jedlina-Panasiuk,
Dr Elżbieta Kędra,
Dr Grzegorz Karbowiak,
Dr Katarzyna Goździk,
Dr Justyna Bień,
Dr Izabela Przybysz,
Dr Wioleta Wieloch i
Dr Witold Jeżewski.

Organizowane przez nas imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Warszawy i okolic. W wykładach uczestniczyła młodzież szkolna, studenci oraz osoby zawodowo nie- i związane z sektorem nauki.

W 2012 roku odbędzie się kolejny Festiwal Nauki.

ZAPRASZAMY!