O Instytucie

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej
Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
w kadencji 2015-2018

Członkowie PAN

Prof. dr hab. Jerzy Lipa
Członek Korespondent PAN
Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny
Instytut Ochrony Roślin PAN
ul. Miczurina 20 60-318

Poznań Prof. Jan F. Żmudziński
Członek Korespondent PAN
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy


Członkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu:
 

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Boguś
 2. Prof. dr hab. Władysław Cabaj
 3. Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
 4. Prof. dr hab. Bożena Moskwa
 5. Prof. dr hab. Zdzisław Świderski
 6. Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
 7. Dr hab. Jakub Gawor, profesor nadzwyczajny IP PAN
 8. Dr hab. Grzegorz Karbowiak, profesor nadzwyczajny IP PAN
 9. Dr hab. Anna Rocka, profesor nadzwyczajny IP PAN
 10. Dr hab. Vasilij Tkach, profesor nadzwyczajny IP PAN
 11. Dr hab. Daniel Młocicki, profesor nadzwyczajny IP PANCzłonkowie Rady Naukowej IP PAN z ramienia Instytutu - przedstawiciele
niesamodzielnych pracowników naukowych:

 

 1. Dr Witold Jeżewski
 2. Dr inż. Emilia Włóka


Członkowie Rady Naukowej IP PAN spoza Instytutu:
 

 1. Dr hab. Tomasz Cencek
  Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

   
 2. Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
  Katedra Biologii i Genetyki Medycznej
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  pl. Hallera 1, 90-64 Łódź

   
 3. Prof. dr hab. Anna C. Majewska
  Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii,
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

   
 4. Prof. dr hab. Wojciech Piasecki
  Zakład Chorób Ryb, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
  ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin

   
 5. Prof. dr hab. Henryka Długońska Zakład Immunoparazytologii
  Katedra Immunobiologii i Biologii Infekcyjnej,
  Instytut Mikrobiologii i Immunologii,
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
  Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

   
 6. Dr hab. Joanna Stańczak, prof. nadzwyczajny
  Zakład Parazytologii Tropikalnej,
  Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii – Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej,  Gdański Uniwersytet Medyczny,
  ul. Powstania Styczniowego 9 B, 81-519 Gdynia

   
 7. Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Waszyngtona 15 A, 15- 269 Białystok

   
 8. Dr hab. Sławomir Kornaś
  Katedra Zoologii i Ekologii
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

   
 9. Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzwyczajny NIZP-PZH
  Zakład Parazytologii Lekarskiej
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

   
 10. Prof. dr hab. Maria Doligalska
  Zakład Parazytologii
  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Struktura

 
7Z1bd6M2EIB/jR83BySE4THO7nbP6W1P89B23xTQ2ooxcjEucX59xc1GF2wShMsm+CVYCCFmvhmNRsKZwbvN008J3q5+ZSGJZsAKn2bw4wwAe+56/E9ecqhKbFiVLBMaVmWngnv6TKpCqyrd05DshIopY1FKt2JhwOKYBKlQhpOEZWK17ywS77rFS6IU3Ac4Ukv/pGG6qh/D9U8nvhC6XFW39sC8PPGAg/UyYfu4ut8MwO/Fpzy9wXVb1YPuVjhkWaMIfprBu4SxtDzaPN2RKBduLbbyus8tZ4/9TkicdrlgDqt+pIf62UnIRVF9jVnM/yyKByL5JRb/tko3ET+0+SGJw9tc3KeqvOQzjaKq6iNJ00OlXrxPGS9iSbpiSxbj6BfGtlU7uzRha3LHIpYUnYBW8eFnyu7lfWp9wqpox/ZJUNWaH0XJGSVsQ9LkwKskJMIp/VdsClesLI/1jpd+ZZTfBFg12G55RUU18OZiCylOliStLjoJnR80enEqKlTRopay4X9xtCc1SJKaRJ1kK5qS+y0uBJBxqxT19D2i2y/VcdU0SVLydF6mqgCrC1woCsKp+pudbMWpTXnVNBOrXeSCtM6JBr1JYr1rEOtYgxHr/VDEQveaxKqieAvE+tcgFkFJAeaI9X8oYh3fuh6xdZjzWmKfaPpXXnyDqm9/V5XGyrJt6XXRF2bo3LiNz9wR4fYHc8c1GcboNkE0uPGbH1EYbm2QDcBtB6qAOyZcsqVI440D3qKanoBD2/+/ALfHBziPg0dDeB3gvLGgwwaDcIy4o0bW6QOuhjEYH8YOhDcNWVj2RYqBNRDFNhyfeJCPBIHoZr+2O1Bk5rtnzfpkg59OpT+ClRu3aM+yBC3ZttfJhpWG5khUtzKHLt2T0hAXLD40qm3zCrvuHa7v09Yv9QF9CaSyB6/2TM74TU83jR/M9Gw0foHoZonD+SI1xHiXngaKA6Q9R7rh86V+x0PgJc22eKHXGL5rmHPDiREPiZkR29Exj1Tm5yacwMgz87JwAIRXFM7Ik8CycCBwriccYDojM7BwnNoPXEU4pmfzAwsHWd4VhWN6jjiwcFzrig7ZVTN5jSftGlaI4jum95rJvSLV1x5+XApwZh3DEzHdAaBe8r3THdIqS8cEx0vnNNJijl2lB9tCHqk69M7PgOSlIl+o3nsCBEaYe7CRJ0rUsYSg0FJ99nHgaVqeK+n7VaO99Vb2jhi3LzkP/urkg9KQM1jYD8Y433edM5lIBX411B0MfnR+hfSleTjtetJLBjBTw49xU3As0Uv7oBPASjvAVTzfIEOW3N/adDv3S6zfexSan1/HGV3Ctx3lrghKERAaBEslZh0JTh7Up6271q+fwxR+vmcWP37jkg7r+L2Mrh2A6oKvJKG8iySpQ/DRBAo6NIFVolLFrH03knSeFI4wGw08Od4XR281WX9cJBSmhQbGZ+1+RDfid1g88INlWjxxWfCdFRZ1Epz7z57VJz7sCrBueQVobZ9OJ+tWPh4Ssk45UlVrvGdlg+JNeHHjxpKiuMhTURsJ4ffFD0WFXHk512VPitM4osuYHwdcM7mdLHK90QBHt9WJDQ3DwhYrB8VvgxYz9DF/Km45tRFU9iRahjZwN4AHhPJuVGHNXYOHrcND3hH4KjxMb/4zIB4X2OLuEUFY0BZjXQ+p0tIt9NSrCH2kBXWpy57GBLTG9AcOMT/5G96vWYYnk+rHTNeNCcCARdWLYHpGXsuDGaq+4V06u3Nmvr8Ncrxql50fHzuZ1LXD3c0RwUOwmiC8mJSStirbCOo2UzWHfd3GZRP7hXzVjY97tnQMiMVoGL0oKG0GoPYw8yUEpAUQ2C1jrDYkwyJHe4a207Tdp7VfoF99VDlAUxMvqMs+/8D+9Pfl7A7OFjCKJ5/awaci1z+X+ZQ8rC7zOZSLhbo8cam33RbHXaiyfRNs6lv5htezOzTzAA61NJI119yS0vyJcveasWgfPNJCOTuWX7q4O6QxDdIu8Wf5xO+aVFtyhECzJw/4Q8Go26t0DYw2LCLrfYST0p1ZNNcYXpckqdUzXro/tvhMicTbh+ogowHN36Vv4e59AuZIu3Y8cHHNE+lmwiZ4023/GqnzUzzfloZkQwX3t8Xp6Xuc4WedJ3xujNin5ibn2GV+LgWJtrozRvsSpwnf6LTPyPtR9uchxFkxQrLJUwna9rVRWb00AzWvf8GB0jEOGEj5C/oQUZaSdXt09C51nyvfOfPun0751lDKb5879lP+fboP6X6TT/lYMeGLg3Uey0wgnEBwpFcJLzsBMBQHdj1tnHZoXUrfdP0tH7Uh+W1AuSFzO7Sc9uCzn1l/fKa4jBvVMO823NCYcg3i4PAYsw9qjZ/YbstCnPA48UJM2Awe36VvUGBx1dy4fhXPxKjQviTeb+5ymwQrmuXDQkvoP2m/9P1AenvR16zPDRYT6Fa8TWj/W0ZJ8lymg7nTjCmeOLjAQT3jq2eFwNLleq8xTUDtK/v9qLgn64RwHChOJxwuvD7j5et9QnrflV711LympssaGCGiPWvQj4ifd7R0EkuWFdklf5F/z8OliY+zfMyRxAdAc92ujyYeun3vRvBozyv0dBh4w/LEeBTnuXFV+bsUxyyjuzXTni4XGbc8SmWZlLKcuGp7bU/2OxBqHM18oHAUtScpepLUJCUn4nCGmMWXrxMnL+XEgdYl/6OjxkRSGw21+sypCR7zDQwPOMRZ8Kzfy5Cv4xUzZZttYvI4oXMJHXnoOuZdLs14jcCi2yN/XVh+ZjuSCSnSCZROoLh2xw3ORn5mzFJ/VPo9ZkXln7IBrjfET9lcaNbgT9lY6utLk17zbTP2EHq90KxJvaqv30565b4QaX+5sa9eLzRrUK91VmPSqxg1Odr34Pvq9UKzr9Yr/3r6DyZl9dP/iYGf/gM=