Projects

International research projects:

 • "Advanced Diagnostics of Parasitic Diseases - ADIPAR" - within the Marie Curie Host Fellowships of the 6th Framework Programme, EU, Contract number MTKD-CT-2004-509797 (2004-2008) Head Coordinatorr
 • "Design of effective and sustainable control strategies for liver fluke in Europe - DELIVER" (SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT); Contract number FOOD-CT-2005-023025 (2006-2008)
 • Grant INTAS 5998 "Evaluating the effect of an invasive species on local mullet communities in the Mediterranean: a parasite community approach" (2004-2007)
 • SPUB M "DELIVER". Design of effective and sustainable control strategies for liver fluke in Europe - DELIVER". Contract number 124/6PRUE/2007/7 (2006-2008)

National research projects funded by the Ministry of Sciences and Higher Education:

 • Wieloparametrowa analiza cytometryczna lokalnej odpowiedzi immunologicznej szczurów immunizowanych rekombinowaną proteinazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry /2P04C 042 30/ - kier. - dr Luiza Jedlina-Panasiuk (2006-2008)
 • Próba wykrycia w Polsce pośrednich żywicieli dla tasiemca Echinococcus multilocularis /2PO5 DO 20 27/ - kier.- prof. dr hab. Andrzej Malczewski (2004-2007)
 • Ekspansja Ashworthius sidemi na terenie Polski - Epizootiologia i patogeneza aswortiozy zwierząt domowych /2PO6K 037 27/ - kier. - dr Jacek Lachowicz (2004-2007)
 • Filogeneza i systematyka kolcogłowów antarktycznych /2PO4 016 26/ - kier. - dr Zdzisław Laskowski (2004-2007)
 • Obce i rodzinne gatunki kiełży (Gammaroidae, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych /2PO4F 030 28/ - kier. - doc. dr hab. Mykola Ovcharenko (2005-2007)
 • Poszukiwanie i badanie potencjalnych żywicieli ostatecznych pierwotniaka Neospora caninum w Polsce /N308 016 31/0701/ - kier. - dr Katarzyna Goździk (2006-2009)
 • Środowiskowe uwarunkowania występowania babeszjozy psów oraz charakterystyka genomogatunków Babesia canis /N308 017 31/1488/ - kier. - dr Grzegorz Karbowiak (2006-2009)
 • Kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus jako wektor chorób odkleszczowych /N303 047 31/1487/ projekt habilitacyjny - kier. - dr Grzegorz Karbowiak (2006-2008)
 • Neospora caninum - nowy czynnik biologiczny zagrażający procesowi rozrodu i restytucji żubra europejskiego (Bison bonasus L.) /N303 062 32/2263/ - kier. - prof. dr hab. Władysław Cabaj (2007-2010)
 • Zbiorniki wodne jako źródło mikrosporydioz żywicieli wodnych i lądowych - kier. - prof. dr hab. Irena Wita (2005-2008)
 • Badania zarażenia lisów rudych (Vulpes vulpes) tasiemcem Echinococcus multilocularis w Polsce południowej i centralnej - kier. - dr Anna Borecka (2005-2008)
 • Charakterystyka enzymow proteo-, chityno- i lopolityczbych pasożytniczego grzyba Conidiobolus coronatus /N303 027 31/0837/ - kier. - prof. dr hab. Mirosława Boguś (2006-2008)
 • Oporność wszy głowowej na permetrynę jako potencjalny czynnik utrudniający zwalczanie wszawicy w domach dziecka na terenie województwa mazowieckiego /404 072 32/2198/ - kier. - dr Elżbieta Kędra (2007-2009)
 • Toksyczne metabolity wytwarzane przez pasożytniczy grzyb Conidiobolus coronatus /2PO4C00228/ - kier. prof. M. Boguś (2005-2007)
 • Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafostrongylozy /26POK03927/ - kier. prof. A. Demiaszkiewicz (2004-2007)
 • Klonowanie cDNA i analiza ekspresji genu kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica oraz ocena jej przydatności jako antygenu szczepionkowego /N3020183/1882 - kier. prof. H. Wędrychowicz (2006-2008)
Tytuł Kierownik projektu Okres realizacji Wartość projektu
Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt.
2017/25/N/NZ7/02625
Mgr Aleksandra Cybulska 24/01/2018 ― 23/01/2021 162.800,00
Rola ślimaków skorupowych w rozprzestrzenianiu nicieni z nadrodziny Metastrongyloidae.
2017/01/X/NZ8/00642
Dr Witold Jeżewski 01/11/2017 ― 31/10/2018 50.000,00
Badanie wpływu stresu na toksyczność, metabolizm i sygnalizację grzyba owadobójczego Conidiobolus coronatus.
2017/01/X/NZ3/01020
Dr Emilia Włóka 01/11/2017 ― 31/10/2018 49.500,00
Oktosporowe Microsporidia a los rodzimych gatunków kiełży na Pomorzu Zachodnim.
2017/01/X/NZ8/00790
Dr Piotr Wróblewski 01/11/2017 ― 31/10/2018 33.000,00
Ocena przydatności wybranych przeciwciał monoklonalnych uzyskanych dzięki bibliotece fagowej w diagnostyce zarażeń Fasciola hepatica.
2017/01/X/NZ5/00261
Dr inż. Katarzyna Basałaj 01/09/2017 ― 31/08/2018 50.000,00
Ścisła specyficzność żywicielska nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus mitem? Rozważania nad składem gatunkowym, patogennością i występowaniem Dictyocaulus spp. w Polsce oraz ryzykiem przeniesienia parazytozy ze zwierząt łownych na hodowlane.
2017/01/X/NZ6/00262
Dr Anna Maria Pyziel 01/09/2017 ― 31/08/2018 47.300,00
Wpływ harmanu i norharmanu, metabolitów entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus, na aktywność fagocytarną hemocytów larw Galleria mellonella.
2017/01/X/NZ3/00265
Dr Anna Wrońska 01/09/2017 ― 31/08/2018 40.700,00
Ocena właściwości immunomodulacyjnych białek Hymenolepis diminuta.
2017/01/X/NZ6/00260
Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak 01/09/2017 ― 31/08/2018 50.000,00
Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnicę - porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym.
UMO-2015/18/E/NZ6/0050
Dr hab. Justyna Bień 21/04/2016 ― 20/04/2019 1.240.800,00
Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumenta.
Europejski fundusz rozwoju regionalnego (EFRR)
Dr hab. Zdzisław Laskowski 12/09/2017 ― 31/07/2018 738.000,00
Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Badania nad immunoreaktywnymi białkami Trichinella spiralis z zastosowaniem metod z zakresu proteomiki i genomiki oraz próba zastosowania tych białek w formie rekombinowanej do wykrywania inwazji włośni w surowicach zarażonych zwierząt i ludzi. N N303 344935 dr Justyna Bień 15.09.08-14.09.12 NCN
Określenie właściwości immunodulacyjnych nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica stadium NEJ. N303 321 337 prof. dr hab. Halina Wędrychowicz /promotorski/
A. Zawistowska
24.08.09-1.11.12 NCN
Rola pontokaspijskich babkowatych (Gobidae) w rozprzestrzenianiu się pasożytów na tereny Polski wzdłuż centralnego inwazyjnego korytarza.
N N 304 409239
dr hab. Mykola Ovcharenko 30.09.10-29.09.13 NCN
Ocena zagrożenia helmintozami w gospodarstwach agroturystycznych.
N N 404 044238
dr hab. Jakub Gawor 26.02.10-30.12.12 NCN
Helmintofauna ślimaków nagich jako potencjalne zagrożenie dla człowieka i zwierząt domowych.
N N303499938
dr Witold Jeżewski 29.03.10-28.03.13 NCN
Badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria występującymi u dzikich przeżuwaczy w Polsce. N N308 234738 prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz /promotorski/
A. Pyziel
11.03.10-24.08.12 NCN
Badania polskich zbiorów pasożytniczych helmintów: weryfikacja nomenklatury i taksonomii zebranych w Polsce gatunków oraz utworzenie muzealnej kolekcji tych zbiorów.
N N303 521538
prof. dr hab. Teresa Pojmańska 26.03.10-25.03.12 NCN
Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośrednim, profilu białkowego i właściwości immunodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych szczepu motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.
N N 304 156340
dr Kamil Januszkiewicz 20.05.11-19.09.13 NCN
Charakterystyka molekularna świdrowców z podrodzaju Megatrypanum występujących u wybranych gatunków przeżuwaczy w Polsce. N N 308 563840 dr hab. Grzegorz Karbowiak /promotorski/ J. Werszko 13.06.11-12.12.13 NCN
Kierownik projektu Temat projektu
Koordynator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczawy w Puławach
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Kierownik zadania:  prof. dr hab. Bożena Moskwa
Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych; PBR OWD-1014/R/P01/2011/10
Zadanie Dziki jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zarażenia Trichinella spp
Koordynator: Instytut Fizjologii Żywienia PAN;
Kierownik projektu: dr Grzegorz Bełżecki
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, dr Jacek Lachowicz.
Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz helminofauny przewodu pokarmowego bobra europejskiego: badanie zależności pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów a aktywnością celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach; Nr N N311 510139
Koordynator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Bielecki;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
Badania etiopatogezy nekrotycznego zapalenia napletka (NZN) u żubrów w Puszczy Białowieskiej; Nr N N308 573340
Koordynator: Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW;
Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Siński
Wspólpracujący: Instytut Parazytologii PAN;N
Wykonawca: dr hab. G. Karbowiak.
Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes ricinus; Nr N N404 795240
Koordynator:  Uniwersytet Gdański
Kierownik projektu: dr Marek Gołębiowski.
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych; Nr N303 504238
Koordynator: Uniwersytet Gdański;
Kierownik grantu: dr Monika Paszkiewicz
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów; Nr 2011/01/D/NZ6/03114
Koordynator: Uniwersytet Wrocławski;
Kierownik projektu: dr Joanna Hildebrandt;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN,
wykonawcy: J. Hildebrandt, G. Zaleśny, T. Pojmańska, Z. Laskowski
Molekularna weryfikacja taksonomiczna oraz analiza pokrewieństwa filogenetycznego wybranych gatunków z rodzaju Brachylecithum (Digenea, Dicrocoeliidae); Nr NN 303 580939

Under construction