Projects

International research projects:

 • "Advanced Diagnostics of Parasitic Diseases - ADIPAR" - within the Marie Curie Host Fellowships of the 6th Framework Programme, EU, Contract number MTKD-CT-2004-509797 (2004-2008) Head Coordinatorr
 • "Design of effective and sustainable control strategies for liver fluke in Europe - DELIVER" (SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION PROJECT); Contract number FOOD-CT-2005-023025 (2006-2008)
 • Grant INTAS 5998 "Evaluating the effect of an invasive species on local mullet communities in the Mediterranean: a parasite community approach" (2004-2007)
 • SPUB M "DELIVER". Design of effective and sustainable control strategies for liver fluke in Europe - DELIVER". Contract number 124/6PRUE/2007/7 (2006-2008)

National research projects funded by the Ministry of Sciences and Higher Education:

 • Wieloparametrowa analiza cytometryczna lokalnej odpowiedzi immunologicznej szczurów immunizowanych rekombinowaną proteinazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry /2P04C 042 30/ - kier. - dr Luiza Jedlina-Panasiuk (2006-2008)
 • Próba wykrycia w Polsce pośrednich żywicieli dla tasiemca Echinococcus multilocularis /2PO5 DO 20 27/ - kier.- prof. dr hab. Andrzej Malczewski (2004-2007)
 • Ekspansja Ashworthius sidemi na terenie Polski - Epizootiologia i patogeneza aswortiozy zwierząt domowych /2PO6K 037 27/ - kier. - dr Jacek Lachowicz (2004-2007)
 • Filogeneza i systematyka kolcogłowów antarktycznych /2PO4 016 26/ - kier. - dr Zdzisław Laskowski (2004-2007)
 • Obce i rodzinne gatunki kiełży (Gammaroidae, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych /2PO4F 030 28/ - kier. - doc. dr hab. Mykola Ovcharenko (2005-2007)
 • Poszukiwanie i badanie potencjalnych żywicieli ostatecznych pierwotniaka Neospora caninum w Polsce /N308 016 31/0701/ - kier. - dr Katarzyna Goździk (2006-2009)
 • Środowiskowe uwarunkowania występowania babeszjozy psów oraz charakterystyka genomogatunków Babesia canis /N308 017 31/1488/ - kier. - dr Grzegorz Karbowiak (2006-2009)
 • Kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus jako wektor chorób odkleszczowych /N303 047 31/1487/ projekt habilitacyjny - kier. - dr Grzegorz Karbowiak (2006-2008)
 • Neospora caninum - nowy czynnik biologiczny zagrażający procesowi rozrodu i restytucji żubra europejskiego (Bison bonasus L.) /N303 062 32/2263/ - kier. - prof. dr hab. Władysław Cabaj (2007-2010)
 • Zbiorniki wodne jako źródło mikrosporydioz żywicieli wodnych i lądowych - kier. - prof. dr hab. Irena Wita (2005-2008)
 • Badania zarażenia lisów rudych (Vulpes vulpes) tasiemcem Echinococcus multilocularis w Polsce południowej i centralnej - kier. - dr Anna Borecka (2005-2008)
 • Charakterystyka enzymow proteo-, chityno- i lopolityczbych pasożytniczego grzyba Conidiobolus coronatus /N303 027 31/0837/ - kier. - prof. dr hab. Mirosława Boguś (2006-2008)
 • Oporność wszy głowowej na permetrynę jako potencjalny czynnik utrudniający zwalczanie wszawicy w domach dziecka na terenie województwa mazowieckiego /404 072 32/2198/ - kier. - dr Elżbieta Kędra (2007-2009)
 • Toksyczne metabolity wytwarzane przez pasożytniczy grzyb Conidiobolus coronatus /2PO4C00228/ - kier. prof. M. Boguś (2005-2007)
 • Badania nad biologią nicieni Elaphostrongylus cervi i epizootiologią elafostrongylozy /26POK03927/ - kier. prof. A. Demiaszkiewicz (2004-2007)
 • Klonowanie cDNA i analiza ekspresji genu kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica oraz ocena jej przydatności jako antygenu szczepionkowego /N3020183/1882 - kier. prof. H. Wędrychowicz (2006-2008)
Tytuł Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej aswortiozy jako potencjalnego czynnika zagrażającego hodowli bydła i owiec w Polsce.
N N 308 585740
prof. dr hab. Bożena Moskwa 17.05.11-16.05.14 NCN
Dirofilarioza nowym zagrożeniem dla psów i ludzi w Polsce – występowanie, rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Dirofilaria.
N N 308 560540
prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz 17.05.11-16.05.14 NCN
Analiza odpowiedzi immunologicznej szczurów szczepionych cDNA kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry.
Nr UMO-2011/01/N/N26/00892
dr inż. Agnieszka Wesołowska 12.1211-11.04.14 NCN
Zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych białek pasożytów.
Ne UMO-2012/05/B/NZ6/00777
dr Lucke Norbury 21.02.13-20.02.15 NCN
Badania porównawcze proteonów kolejnych stadiów rozwojowych (onkosfera, cysticerkoid, dorosłe) modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta za pomocą SDS-PAGE,
2 DE oraz Western Blot.
Nr UNO-2012/05/B/NZ6/00769
dr hab. Daniel Młocicki 4.03.13-3.03.16 NCN
Analiza odpowiedzi immunologicznej przeciw fasciolozie u owiec szczepionych multiwalentną szczepionką zawierającą rekombinowane, stadiowo specyficzne białka Fasciola hepatica.
Nr UMO-012/06/M/NZ6/00115
prof. dr hab. Halina Wędrychowicz 29.04.13-28.04.15 NCN
Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowaane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus.
BIOMIBO, POIG.01.04..00-019/12
prof. dr hab. Mieczysława Boguś 15.03.13-29.06.15 NCN
Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca
Badania nad immunoreaktywnymi białkami Trichinella spiralis z zastosowaniem metod z zakresu proteomiki i genomiki oraz próba zastosowania tych białek w formie rekombinowanej do wykrywania inwazji włośni w surowicach zarażonych zwierząt i ludzi. N N303 344935 dr Justyna Bień 15.09.08-14.09.12 NCN
Określenie właściwości immunodulacyjnych nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola hepatica stadium NEJ. N303 321 337 prof. dr hab. Halina Wędrychowicz /promotorski/
A. Zawistowska
24.08.09-1.11.12 NCN
Rola pontokaspijskich babkowatych (Gobidae) w rozprzestrzenianiu się pasożytów na tereny Polski wzdłuż centralnego inwazyjnego korytarza.
N N 304 409239
dr hab. Mykola Ovcharenko 30.09.10-29.09.13 NCN
Ocena zagrożenia helmintozami w gospodarstwach agroturystycznych.
N N 404 044238
dr hab. Jakub Gawor 26.02.10-30.12.12 NCN
Helmintofauna ślimaków nagich jako potencjalne zagrożenie dla człowieka i zwierząt domowych.
N N303499938
dr Witold Jeżewski 29.03.10-28.03.13 NCN
Badania nad kokcydiami z rodzaju Eimeria występującymi u dzikich przeżuwaczy w Polsce. N N308 234738 prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz /promotorski/
A. Pyziel
11.03.10-24.08.12 NCN
Badania polskich zbiorów pasożytniczych helmintów: weryfikacja nomenklatury i taksonomii zebranych w Polsce gatunków oraz utworzenie muzealnej kolekcji tych zbiorów.
N N303 521538
prof. dr hab. Teresa Pojmańska 26.03.10-25.03.12 NCN
Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośrednim, profilu białkowego i właściwości immunodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych szczepu motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.
N N 304 156340
dr Kamil Januszkiewicz 20.05.11-19.09.13 NCN
Charakterystyka molekularna świdrowców z podrodzaju Megatrypanum występujących u wybranych gatunków przeżuwaczy w Polsce. N N 308 563840 dr hab. Grzegorz Karbowiak /promotorski/ J. Werszko 13.06.11-12.12.13 NCN
Kierownik projektu Temat projektu
Koordynator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczawy w Puławach
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Kierownik zadania:  prof. dr hab. Bożena Moskwa
Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych; PBR OWD-1014/R/P01/2011/10
Zadanie Dziki jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zarażenia Trichinella spp
Koordynator: Instytut Fizjologii Żywienia PAN;
Kierownik projektu: dr Grzegorz Bełżecki
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, dr Jacek Lachowicz.
Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz helminofauny przewodu pokarmowego bobra europejskiego: badanie zależności pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów a aktywnością celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach; Nr N N311 510139
Koordynator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej;
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Bielecki;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN;
Wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
Badania etiopatogezy nekrotycznego zapalenia napletka (NZN) u żubrów w Puszczy Białowieskiej; Nr N N308 573340
Koordynator: Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW;
Kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Siński
Wspólpracujący: Instytut Parazytologii PAN;N
Wykonawca: dr hab. G. Karbowiak.
Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes ricinus; Nr N N404 795240
Koordynator:  Uniwersytet Gdański
Kierownik projektu: dr Marek Gołębiowski.
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych; Nr N303 504238
Koordynator: Uniwersytet Gdański;
Kierownik grantu: dr Monika Paszkiewicz
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN;
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława Boguś, dr Emilia Włóka.
Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów; Nr 2011/01/D/NZ6/03114
Koordynator: Uniwersytet Wrocławski;
Kierownik projektu: dr Joanna Hildebrandt;
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN,
wykonawcy: J. Hildebrandt, G. Zaleśny, T. Pojmańska, Z. Laskowski
Molekularna weryfikacja taksonomiczna oraz analiza pokrewieństwa filogenetycznego wybranych gatunków z rodzaju Brachylecithum (Digenea, Dicrocoeliidae); Nr NN 303 580939

Under construction