RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis” | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis”

4th International Conference for Veterinary Medicine Students
10 January 2019
The Scientific Symposium “Contemporary microscopic techniques in imaging of biological matter”
19 March 2019

On 17th October  in Warsaw, the 8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis” took place, organized by the Independent Laboratory of Parasitology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Warsaw.

The conference was attended by: MSc Aleksandra Cybulska, MSc Aleksandra Kornacka, MSc Anna Myczka and Prof. DSc Bożena Moskwa.

During the conference 5 scientific sessions took place, in which 25 scientific reports were presented.

Our representatives presented two oral reports and one poster:

Aleksandra Cybulska Środowisko jako źródło form inwazyjnych Trichinella spp. (A. Cybulska, A. Kornacka, B. Moskwa) – presentation

Aleksandra Kornacka Występowanie pasożytów Toxoplasma gondii i Neospora caninum u szopów praczy (Procyon lotor) z Czech, Niemiec i Polski (A. Kornacka, M. Popiołek, B. Moskwa) – presentation

Anna Myczka Wykrywanie pasożytów z rodzaju Toxocara u psów i kotów bezpośrednio z materiału biologicznego metodą molekularną (A.W. Myczka, A. Cybulska, Z. Laskowski) – poster