RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

4th International Conference for Veterinary Medicine Students | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

4th International Conference for Veterinary Medicine Students

Intercollegiate Biotechnology Symposium “Symbioza”
14 June 2018
8th Conference “Dangerous zoonosis – toxocarosis, toxoplasmosis, echinococcosis”
10 January 2019

On 27 and 28 September 2018 in Warsaw, the 4th International Conference for Veterinary Medicine Students took place. The conference was organized by the Scientific Circle of Veterinary Students at the Warsaw University of Life Sciences.

The conference was attended by: DVM  Katarzyna Filip and MSc Anna Myczka.

36 scientific reports were presented at the conference.

Our representatives presented two reports in the form of posters:

  • Katarzyna Filip Gross and histopathological lesions associated with the fatal infection of moose (Alces alces) with liver fluke Parafasciolopsis fasciolaemorpha (K. Filip, T.Huc, A. Demiaszkiewicz)
  • Anna Myczka Detection of Anaplasma sp. In tissues by molecular methods (A.W. Myczka, Z. Laskowski)

The Organizing Committee provided two prizes in each conference session. In the poster doctoral session, the first place was taken by the DVM Katarzyna Filip, and the second – MSc Anna Myczka.

Congratulations to our representative and we wish you further scientific successes!