RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisanym do Rejestru Numer RIN-II-10/98 reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.

 

Podanie danych osobowych na stronach internetowych Instytutu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Instytut, Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

INTER science popularization competition – FNP | Instytut Parazytologii PAN w Warszawie

INTER science popularization competition – FNP

Visit of prof. Sergiej Movsesian
16 July 2016
Grants
15 February 2018

27 June 2015

The grand finale of the 5th and final edition of the INTER science popularization competition, organized by the Foundation for Polish Science as part of the SKILLS project was held in Warsaw.

Their presentations were evaluated by the members of the competition committee: Prof. Maciej Żylicz, president of the Foundation for Polish Science (chair), Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Dr Monika Marcinkowska (winner of the 4th INTER competition), editor Krzysztof Michalski, editor Dorota Romanowska, and editor Tomasz Rożek.

PhD Anna Zawistowska-Deniziak won 3rd prize — PLN 80,000 „They are there: How to detect a silent killer”.

The results obtained during the project were included in a ongoing patent application.

The finalists were obligated to attend the personal presentation training and to present  their research projects in front of the audience and committee.

The media patrons for the competition finals were: Nauka w Polsce PAP, Forum Akademickie oraz studentnews.pl.

The SKILLS project is co-financed by the European Union through the European Social Fund.

In addition, each of the winners took part in a professional photo session: